2020 kvoter for hvidhvaler og narhvaler

Naalakkersuisut har på deres møde 02. januar 2020 fastsat 2020 kvoter for hvidhvaler og narhvaler.

Tabel 1: Narhvaler Vestgrønland opgjort per forvaltningsområde.

Forvaltningsområde

Zone

Kvote 2019

Kvote 2020

Etah

1

5

5

Qaanaaq

2

98

98

Savissivik

3

18

18

Upernavik

52

21+17=38*

Uummannaq

4

154

154÷14=140*

Ilulissat

5

5

5+14=19*

Qeqertarsuaq

80

80

Qasigiannguit

Aasiaat

Kangaatsiaq

Sisimiut

6

6

Maniitsoq

Nuuk

2

2

Paamiut

Narsaq

4

4

Qaqortoq

Nanortalik

Total Vestgrønland

 

424

410


*Den 2. januar 2020 besluttede Naalakkersuisut følgende:

- at tildele forvaltningsområde Upernavik med 17 ekstra narhvaler

- at tildele forvaltningsområde Uummannaq med 14 færre narhvaler ift. 2019

- at tildele Ilulissat 14 ekstra narhvaler.

Tabel 2: Narhvalkvote for forvaltningsområde Upernavik pr. by og bygder:

Zone 3

Bestand ved Upernavik

2020

 

Upernavik by

10

 

Kullorsuaq

4

 

Nuussuaq

4

 

Nutaarmiut

2

 

Tasiusaq

4

 

Innaarsuit

3

 

Naajaat

2

 

Aappilattoq

2

 

Kangersuatsiaq

3

 

Upernavik Kujalleq

4

I alt

 

38


De enkelte narhvalkvoter i Upernavik forvaltningsområde skal ikke fritstilles, men fordeles pr. licens til navngivne personer (enten navngivne individuelle personer eller til navngivne deltagere i en fællesfangst) enten ved lodtrækning eller ved turnusordning.

Tabel 3: Narhvaler Østgrønland opgjort per forvaltningsområde

Forvaltningsområde

Zone

Kvote 2019

Kvote 2020

Kvote

2021

Kvote

2022

Kvote

2023

Ittoqqortoormiit

7

50

40

25

15

10

Kangerlussuaq (Øst)

8

-

-

10

15

10

Tasiilaq

6

16

10

5

0

0

Total Østgrønland

 

66

50

40

30

20


Tabel 4: Hvidhvalkvote i Vestgrønland opgjort per forvaltningsområde

Zone

Bestand

2020

1-2

Qaanaaq

20*

3

Savissivik

Upernavik

100

4

Uummannaq

20

5

Ilulissat

50

Qeqertarsuaq

80

Qasigiannguit

Aasiaat

Kangaatsiaq

Sisimiut

50

Maniitsoq

Nuuk

12

Paamiut

Narsaq

8

Qaqortoq

Nanortalik

 

I alt

340

* Qaanaaq er blevet tildelt en teknisk kvote på 100 hvidhvaler fordelt over 5 år, dvs. 20 pr. år i gennemsnit.

Fordeling af kvoter mellem forvaltningsområder i 2020

Kvoterne til hvid- og narhvaler fordeles til kommunerne, som træffer afgørelse om, hvorledes disse anvendes, dog undtagen Upernavik forvaltningsområde ift. narhvalkvote, da disse allerede er fordelt. I forbindelse med fordelingen af kvoterne, skal der tages hensyn til de enkelte bestandsafgrænsninger.

Jf. § 9, stk. 3 og stk. 4 i Selvstyrets bekendtgørelse nr. 3 af 27. januar 2017 om beskyttelse og fangst af hvid- og narhvaler, kan kommunalbestyrelsen tildele fritidsfangere i Vestgrønland 0-10 % af forvaltningsområdets kvote på hvid- og narhvaler, og 0-15 % i Østgrønland.

Lovgrundlag

I forbindelse med fangst af hvid- og narhval er de nærmere bestemmelser beskrevet i Selvstyrets bekendtgørelse nr. 3 af 27. januar 2017 om beskyttelse og fangst af hvid- og narhval.

Overføring af ubrugte kvoter – ”Carry-over”

Ikke-opfangede restkvoter fra året før kan overføres til næste kvoteår. Det er den ikke-akkumulerende metode, som anvendes.

De endelige fangsttal for 2019 vil blive optalt efter 17. januar 2020, hvorved der kan forekomme justeringer i forhold 2020 kvoterne.

For nærmere information kontakt Amalie Jessen, afdelingschef, Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug, tlf.: 34 53 04, e-mail: amalie@nanoq.gl