Foreløbig afrapportering i forbindelse med grønlandsk-dansk tværgående arbejde

I oktober 2019 blev et tværgående grønlandsk-dansk arbejde om at styrke indsatsen for udsatte børn og unge i Grønland igangsat. I første halvår af 2020 skal arbejdet afsluttes med anbefalinger til at styrke indsatsen på området. Denne foreløbige afrapportering indeholder bl.a. syv tværgående principper for arbejdet samt en status på allerede igangsatte initiativer.

Publikationen kan findes her.

For nærmere information kontakt ministersekretær Inger Heilmann Larsen på e-mail: ihla@nanoq.gl eller tlf.
+ 299 554160