Luftbårne billeder som kort

ASL Environmental Sciences (ASL) i Victoria, BC (Canada) har efter en udbudsprocedure indgået en kontrakt med Departementet for Råstoffer, Grønlands Selvstyre. I henhold til denne kontrakt, vil ASL behandle og analysere en stor mængde luftbårne hyperspektrale data med henblik på at udarbejde kort over mineraler for Gardar-provinsen i det sydlige Grønland.

Hyperspektrale data er billeddata der er optaget i et stort antal bølgelængder, hvilket gør at man kan bryde billederne op i rigtigt mange farver. Ved at sammenligne hyperspektrale målinger af mineraler på lokaliteter i fjeldet med de luftbårne målinger, er der mulighed for at finde frem til områder, hvor man ikke tidligere har registreret et givent mineral.

I Gardar-provinsen er der store muligheder for at gøre nye opdagelser af en række mineralske råstoffer, herunder sjældne jordarter. En del af Gardar-provinsen omfatter Ilimaussaq Intrusionen, som indeholder sjældne jordarter og hvor Greenland Minerals Ltd og Tanbreez Ltd har efterforskningstilladelser. Regionen omfatter også mange andre områder, der kun har været lidt udforsket og som har et betydeligt mineral potentiale.

Den hyperspektrale undersøgelse og mineralkortlægning af Gardar-provinsen er et samarbejde mellem US Department of State og Departementet for Råstoffer.

Første fase af projektet bestod i at indsamle data. De luftbårne og landbaserede undersøgelser blev udført fra slutningen af juli til begyndelsen af august 2019 af projektpartnerne, der omfatter Departementet for Råstoffer, US Department of State, US Naval Research Lab, US Geological Survey og Asiaq.

Den næste fase af projektet vil omfatte behandling og analyse af de hyperspektrale data. ASL’s team af forskere, analytikere og geologer vil generere en række informationsprodukter og kort i samarbejde med Grønlands Selvstyre.
Disse data vil blive gjort offentligt og gratis tilgængelige i slutningen af 2020. Dette vil give råstofindustrien nye høj kvalitetsdata, og forbedre muligheden for at fremme udenlandske investeringer og lokal beskæftigelse. Udenlandske investeringer i råstofbranchen er et af Grønlands Selvstyres hovedmål for derigennem at kunne diversificere den grønlandske økonomi.

ASL (tidligere G.A. Borstad Associates) har mere end 40 års erfaring i hyperspektral dataindsamling samt bearbejdning og analyse af både luftbårne og rumbaserede data. Data som eksempelvis kan bruges til monitering af vand- og landmiljøet, kortlægning af mineraler og anden forskning.

For yderligere info, kontakt: Jørgen T. Hammeken-Holm, Departementchef, Departementet for Råstoffer. Tlf.: +299 34 68 46 Mail: joeh@nanoq.gl