Præmievindere af Ujarassiorit 2019

Førstepræmien i Ujarassiorit 2019 på 55.000 skattefrie kroner går til Louise Therkildsen fra Ikerasak ved Uummannaq. Louise Therkildsen præmieres for sin fund af en sulfid-bærende hydrotermal åre i vulkansk bjergart fra øen Angineq 10 km syd for sydøstspidsen af Svartenhukhalvø. Prøven er fra fast fjeld og bjergarten indeholder guld (0,1 gram per ton), arsen (389 gram per ton), thallium (10 g/t), molybdæn (113 g/t) og rhenium (0,1 gram per ton). Metallerne guld, arsen og thalliun indikerer tilstedeværelsen af potentielle guldmineraliseringer af hydrotermal oprindelse i området.

Therkild Hansen fra Qaarsut er vinder af andenpræmien på 25.000 skattefrie kroner for sit fund af en nikkelførende basaltisk bjergart. Analysen af prøven viser et indhold af nikkel over 1 %, 0,25 % kobber, 0,2 gram per ton palladium, 0,1 g per ton samt platin og guld i let forhøjede mængder. Nuussuaqhalvøen er prospektiv for nikkel og kobber forekomster og prøven giver en fingerpeg om mulighed for søgning af nikkel- og kobbermineraliseringer i et nyt område sydvest for Qaarsut. Nikkel anvendes til især til fremstilling af rustfrit stål men også til metallegeringer som finder anvendelse i højteknologiske produkter som medicinsk udstyr, elektronik og energiproduktions anlæg.
To vindere af tredjepræmier på hver 10.000 skattefrie kroner går til:
  • Laura Jensen fra Narsaq, for sit fund af en granitisk bjergart med sulfidmineraler i Kangerlua, 16 km nordvest for Narsaq. Prøven indeholder 0,84% zink og 0,22 % bly. Lignende mineraliseringer af zink og bly er gennem Ujarassiorit dokumenteret tidligere, men det nye fund viser, at muligheden for at finde mineraliseringer af denne type findes over større områder.
  • Otto Ugpernangitsoq fra Attu for sin prøve af en hydrotermal bjergart rig på jern, niobium og sjældne jordarts metaller. Prøven er fra Ajatsialak syd for Attu og indeholder 41,7% jern, over 500 gram per ton niobium, 672 gram per ton lanthan og over 500 gram per ton cerium.
Fire vindere af fjerdepræmier på hver 5.000 kr. skattefrie går til:
  • Ludvig Knudsen, Kangersuatsiaq for sit fund af en rusten gnejs fra fast fjeld med sulfidmineraler fra øen Singarnaq, 25 km syd for Upernavik. Prøven er rig på jernsulfider og en rusten bjergart, som er tung i forhold til andre bjergarter. Prøven indeholder en række metaller i let forhøjede mængder; jern (29,1 %), guld (0,1 gram pr. ton), cerium (over 500 gram pr. ton) og lanthan (490 gram per ton).
  • Aninaaq Kivioq, Qaanaaq for sin prøve rig på mineralet magnetit (magnetjernsten) umiddelbart nord for Qaanaaq. Prøven er muligvis en årebjergart som er rig på jern (over 50%), kobber (0,17 %) og tin (268 gram pr. ton). Kombinationen af jern, kobber og tin er ret sjælden i Grønland.
  • Kristian-Henrik Hansen, Nuuk for sit fund af en sulfidførende gnejs fra Iterlak i Ameralik fjord syd for Nuuk. Prøven er rig på jernsulfid, mineralet magnetkis, og indeholder 17 % jern, 0,61 % zink og 0,12 % kobber. Enkelte mindre forekomster af disse basemetaller findes spredt i Nuuk-regionen nord for Ameralik fjord.
  • Aviaaja Olsen, Nuuk for sit fund af grundfjeldsbjergart med den grønne smykkestensmineral, grønlandit. Prøven er fundet i Oqummiaa på den nordlige vest-kyst af Nordlandet. Fundstedet er ikke umiddelbart kendt for dette mineral, men har potentialet som smykkesten.
Der er blevet indsendt 1100 stenprøver til Ujarassiorit i år. 169 af prøverne viste tegn på mineraliseringer og er blevet analyseret kemisk for metalindhold.

Dommerkomitéen for den landsdækkende mineraljagt består af malmgeologer fra Departementet for Råstoffer og De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland. Ujarassiorit er for alle med bopæl i Grønland. Folk kan fra samtlige posthuse portofrit indsende fundne stenprøver til nærmere geologisk undersøgelse. Yderligere informationer om mineraljagten findes på hjemmesiden www.ujarassiorit.gl.

Ujarassiorit administreres og finansieres af Departementet for Råstoffer. Vinderpræmierne er sponsoreret af følgende fonde og selskaber:

GrønlandsBankens Erhvervsfond bidrager med 40.000 kroner. Greenland Resources Inc. og Greenfields Exploration Ltd bidrager hver med 10.000 kr.Naalakkersuisut ønsker alle præmievinderne tillykke og takker deltagere af Ujarassiorit 2019 for at være med til at fremme råstofaktiviteter i Grønland. Glædelig jul og godt nytår.

For information vedrørende Ujarassiorit og vinderne, kontakt:

Geolog Jonas Petersen på telefon: +299.346549 eller e-mail: jpet@nanoq.gl

Geolog Arent Heilmann på telefon +299.346812 eller e-mail: area@nanoq.gl