Ane Lone Bagger var vært for Seminar og Julereception i Bruxelles

I anledning af, at Naalakkersuisoq for Uddannelse, Kultur, Kirke, Nordisk Samarbejde og Udenrigsanliggender, Ane Lone Bagger, besøger Bruxelles, arrangerede Grønlands Repræsentation et seminar og julereception onsdag den 17. december på den Faste Danske Repræsentation i Bruxelles. Inviteret var EU-samarbejdspartnere fra EU-Kommissionen, Europa-Parlamentet, ambassadører og andre diplomater, NATO-kontakter, repræsentanter fra diverse organisationer, andre gode samarbejdskontakter og interessenter, m.fl.

 

Ane Lone Bagger har det politiske ansvar for Grønlands overordnede relation til EU, hvor et af fokus samarbejdsområderne er uddannelse. Det var derfor naturligt, at de ledsagende departementschefer Lone Nukaaraq Møller (uddannelse) og Kenneth Høegh (udenrigs), præsenterede relevante samarbejdsområder med EU, samt de seneste udviklinger i Grønland. Ane Lone Bagger rundede seminaret af som hovedtaler og præsenterede Naalakkersuisuts perspektiv, og efterfølgende var der tid til spørgsmål og bemærkninger fra salen, hvilket blev ivrigt udnyttet af tilhørerne. Det blev blandt andet spurgt ind til Grønlands forhold til andre store magter, hvorledes udviklingen i forholdet mellem EU og Grønland ses fra et grønlandsk perspektiv, den hastige udvikling og forøgede aktivitetsniveau indenfor mange sektorer i Arktis, udviklingen i Grønland, osv.

 

Det har været et begivenhedsrigt år for Grønland, hvor Grønland har oplevet et stort udefrakommende fokus, samtidig er den internationale dagsorden vedrørende Arktis og aktivitetsniveauet i regionen yderligere intensiveret. EU undergår ligeledes store forandringer med en ny parlamentarisk sammensætning af Europa-Parlamentet efter valget i maj, der er en ny Præsident for Det Europæiske Råd, samt den endelige godkendelse af den nye Europa-Kommission med et nyt mandat og ledelse, er på plads. Det kan også forventes, at EU’s 7-årige finansielle budget indenfor det kommende år forhandles endeligt på plads, hvilket er særlig vigtig for Grønland. Det er nemlig her, at finansieringen til den kommende sammenskrevne OLT-ordning og Partnerskabsaftale, og dermed den finansielle allokering til Grønland bliver endelig fastlagt. Dertil vil der i starten af 2020 pågå forhandlinger om en ny fiskeripartnerskabsaftale med EU. Den nuværende fiskeripartnerskabsaftale udgår december 2020.

 

”Ane Lone Bagger udtaler: ”Det er meget vigtigt, at vi får talt med vores samarbejdspartnere i EU, og givet besked om, at vi ønsker at fortsætte og udvikle vores samarbejde med EU i Grønland og i Arktis generelt.”


 

Efter seminaret, var Ane Lone Bagger på vegne af Naalakkersuisut vært ved en frokost-julereception med grønlandsk fiske-og skaldyrsbuffet sponsoreret af Royal Greenland.

 

For yderligere information:

 

Repræsentationschef Mininnguaq Kleist: email: mikl@nanoq.gl , mobil: +32 499999858