2020 kvoter for hvalros

Naalakkersuisoq for Fiskeri, Fangst og Landbrug har godkendt 2020 kvoter for hvalros. Fordelingen af kvoterne sker på baggrund af biologisk rådgivning gældende for 2014-2018 samt rådgivning gældende kun for Nordvandet (Qaanaaq forvaltningsområde) for perioden 2016 til 2020, en høringsproces samt politisk beslutning, jf. §§ 3-4 i Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 20 af 27. oktober 2006 om beskyttelse og fangst af hvalros.

 

Kvoterne for hvalros i 2020 er ændrede i forhold til 2019. Fordelingen på de enkelte bestande ser således ud:

 

Tabel 1. Oversigt over kvoter for hvalros 2020.

Bestand

Kvote 2020

Biologisk rådgivning

Nordvest (Qaanaaq området)

79 1)

84 4)

Vest (Vestlige vinterbestand)

74 2)

86 5)

Vestgrønland i alt

153

170

Øst (Østgrønland)

17 3)

19 6)

Grønland I alt

170

189

1) Rådgivning inklusive 5 fangster i Canada/Nunavut samt 12 % anskudte/mistede dyr.
2) Angiver samlet rådgivning på 74, hvilket er inklusive 7 dyr der tildeles Canada/Nunavut, inklusive anskudte / mistede på 13 %.
3) Rådgivning inklusive anskudte / mistede på 14 % er på 19.
4) Biologisk rådgivning 2019: 92.
5) Biologisk rådgivning 2019: 100.
6) Biologisk rådgivning 2019: 20

 

Fordeling af kvoter mellem forvaltningsområder 2020

Kvoterne fordeles således til kommunerne, som træffer afgørelse om, hvorledes disse anvendes.

 

Tabel 2. Fordeling af kvoter for hvalros i Vestgrønland

Nordvandet

2020

Qaanaaq

79

Qaanaaq i alt

79

 

Vestgrønland

2020

Upernavik

24

Uummannaq

Ilulissat

Qeqertarsuaq

19

Qasigiannguit

Aasiaat

Kangaatsiaq

Sisimiut

31

Maniitsoq

Vestgrønland i alt

74

 

Tabel 3: Fordeling af kvoter for hvalros i Østgrønland

Østgrønland

2020

Ittoqqortoormiit

17

Tasiilaq

Østgrønland i alt

17

 

Fordeling af kvoter mellem forvaltningsområder i 2020

Kvoterne fordeles til kommunerne, som træffer afgørelse om, hvorledes disse an­vendes. I forbindelse med fordelingen af kvoterne, skal der tages hensyn til de enkelte bestandsafgrænsninger.

 

I alt en samlet kvote på 170 hvalros.

 

Lovgrundlag

I forbindelse med fangst af hvalros er de nærmere bestemmelser beskrevet i Hjemme­styrets bekendtgørelse nr. 20 af 27. oktober 2006 om beskyttelse og fangst af hvalros.

 

Overføring af ubrugte kvoter – ”Carry-over”

Ikke-opfangede restkvoter fra året før kan overføres til næste kvoteår. Det er den ikke-akkumulerende metode, som anvendes.

De endelige fangsttal for 2019 vil blive optalt i 2020, hvorfor der kan forekomme justeringer i forhold til de oprindelige 2020 kvoter.

 

For nærmere information kontakt Amalie Jessen, afdelingschef, Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug, tlf.: 34 53 04, e-mail: amalie@nanoq.gl