Fiskeriaftale med Norge indgået for 2020

Torsk Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug har indgået en aftale om fiskeri mellem Grønland og Norge for 2020.

Aftalen baserer sig på fiskeriaftalen mellem Grønland og Norge af 9. juni 1992 og vil danne grundlag for det grønlandske fiskeri i norsk farvand og det norske fiskeri i grønlandsk farvand i 2020.

Forhandlingerne om fiskerirelationerne blev gennemført på embedsmandsplan i Ålesund, Norge den 10. december 2019.

Aftalen med Norge for 2020 betyder, at Norge i det kommende år kan fiske 125 tons færre hellefisk i Østgrønland, mens deres torskekvote i Østgrønland forøges med 150 tons og deres helleflynderkvote forøges med 20 tons. Til gengæld falder Grønlands mængde af bifangst og sej i Barentshavet med hver 50 tons.

Aftalen med Norge for 2020 anses af både Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug og det grønlandske fiskerierhverv som tilfredsstillende og af stor værdi for Grønland.

For yderligere oplysninger kontakt: Afdelingschef Emanuel Rosing, email: emro@nanoq.gl

Neden for følger tabel for 2020-protokollen sammenlignet med tal for den årlige protokol tilbage fra 2015 i tons:

Land

Art

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Grønland i Norge

Torsk i Barentshavet

3.500

3.500

3.700

4.000

4.000

4.000

 

Kuller i Barentshavet

900

900

900

900

900

900

 

Sej i Barentshavet

700

700

500

500

500

450

 

Bifangst

260

260

300

300

300

250

 

 

 

 

 

Norge i Grønland

Hellefisk Vest

900

900

900

900

900

900

 

Hellefisk Øst

500

400

400

400

400

275

Helleflynder Øst

160

100

10

10

10

30

 

Torsk Øst

1.200

1.200

1.200

1.200

1.200

1.350

Bundlevende rødfisk

800

800

800

1.000

1.000

1.000

Brosme Øst

-

200

340

340

340

340

Skolæst

-

-

-

100

100

100

Bifangst

150

150

150

150

150

150