Vittus Qujaukitsoq, deltager i Global Forums 10 årige jubilæums møde

Naalakkersuisoq for Finanser og Nordiske Anliggender, Vittus Qujaukitsoq, deltager i Global Forums 10 årige jubilæums møde

Vittus Qujaukitsoq deltager sammen med 50 landes finans- og skatteministre i OECDs jubilæums møde om udveksling af skatteinformationer og oplysninger om finansielle konti.

I 2017 blev Grønland medlem af OECDs Global Forum, der arbejder på at bekæmpe skattesvig ved hjælp af øget gennemsigtighed og udveksling af skatteinformationer.

Siden 2018 har Grønland udvekslet oplysninger om finansielle konti med mere end 50 lande. På globalt plan har mere end 100 jurisdiktioner udvekslet informationer for mere end 47 millioner konti. Det har siden 2009 resultereret i 100 millioner dollars mere i skatteprovenu til de lande som deltager.

Naalakkersuisoq for Finanser og Råstoffer, Vittus Qujaukitsoq udtaler:
”Selvom vi ikke er så mange mennesker i Grønland og vi har en lille finansiel sektor, skal vi stadig deltage i det store samarbejde. Det er vigtigt, at vi i Grønland får vist omverdenen, at vi deltager aktivt i bekæmpelsen af misbrug af bankhemmeligheder og bevidst skatteunddragelse, hvorfor jeg repræsenterer Grønland i dette møde og bakker op om Global Forums arbejde”.

Foruden udveksling af skatteinformationer og oplysninger om finansielle konti, foretager Global Forum også evalueringer af de enkelte landes lovgivning og administration der giver mulighed for udvekslingen. Grønland er godt i gang med sin første evaluering.
Evalueringen forventes at være afsluttet i midten af 2021.

Kontakt:

Simon Mogensen (Finansdepartementet)
Toqq/direkte 34 6578
Simog@nanoq.gl