Fiskerikommissionen holder offentligt møde

Fiskerikommissionens Debatoplæg om forberedelse af en ny fiskerilov

Naalakkersuisut nedsatte i februar 2019 en Fiskerikommission, der har til opgave at komme med anbefalinger til en ny fiskerilov.

Fiskerikommissionens forslag skal være med til at sikre, at samfundet får det bedst mulige ud af vores fælles fiskeriressourcerne.

Fiskerikommissionens arbejde afsluttes i juni 2020 med en endelig betænkning med anbefalinger og forslag til en samlet handlingsplan.

Fiskerikommissionen har udarbejdet et debatoplæg for at skabe debat om de muligheder og udfordringer, fiskerisektoren står overfor. Debatten skal bidrage som inspiration for det videre arbejde i Fiskerikommissionen.

Fremlæggelse af Fiskerikommissionens debatoplæg den 12. december 2019

Lokation: Hotel Hans Egede

Tidspunkt: 16.30 – 18:00

Der vil være simultantolkning til stede ved det offentlige møde på Hotel Hans Egede

Der vil derudover være live streaming

Yderligere oplysninger om indholdet af denne meddelelse kan stilles til jurist i Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug Aksa Sabir, som kan kontaktes ved at ringe til 34 50 00, eller ved at sende e-mail til:  aksa@nanoq.gl