Myndighederne bør hjælpe de socialt udsatte hvor de er

Socialt udsatte og hjemløse har svært ved at fungere i og gøre brug af alle de tilbud det offentlige har. Systemerne i det offentlige med lange telefonkøer, bestemte mødetidspunkter, skemalagte forløb osv. er ikke indrettet til at nå gruppen af socialt udsatte og hjemløse. ”Dette er vi som samfund nød til at forholde os til og arbejde for at denne gruppe får nogle tilbud som er tilrettelagt så de i højere grad er tilpasset denne gruppe” udtaler Naalakkersuisoq Martha Abelsen.

De seneste tre dage har Naalakkersuisoq været på rundrejse i Danmark for at få inspiration til det igangsatte arbejde med at styrke hjælpen til socialt udsatte og hjemløse. Naalakkersuisoq Martha Abelsen har bl.a. besøgt Mændenes Hjem, Kofods skole, Sociolancen samt haft drøftelser med sekretariatet for Rådet for Socialt udsatte i Danmark.

 

Decentrale social og sundhedstilbud.

Kendetegnende for tilbuddene på Mændenes Hjem og Kofods Skole var, at der er sundhedskonsultationer, decentrale tandlægetilbud, udgående teams fra socialforvaltningen og misbrugsbehandlingstilbud som alle kommer til borgerne og ikke omvendt.

 

”Mændenes hjem og Kofods Skole i Danmark, ligner de tilbud vi ser i Grønland. Men en ting afskiller sig og det er hvordan samarbejdet er mellem disse tilbud og de offentliges tilbud. De borgere, der kommer på de tilbud vi har i Grønland er ofte så udsatte, at de ikke længere gør brug af eller passer til de tilbud som vi tilbyder fra det offentlige”, siger Martha Abelsen og fortsætter: ”jeg er på mine besøg blevet bekræftet i, at vi i vores kommende indsatser for den udsatte gruppe bl.a. skal arbejde for at vores tilbud i højere grad end nu skal indrettes og tilpasses vores målgrupper. I dette tilfælde de socialt udsatte og de hjemløse”

 

Ligeledes har omfanget af socialt udsatte betydet at der på de fleste akutsygehuse valgt at ansætte socialsygeplejersker, der kan fungerer som formidlere mellem de sundhedsfaglige og socialfaglige indsatser i patientforløbet.

 

Differentierede boligforhold:

Mændenes hjem og Kofods Skole fungerer som herberg og har herbergs pladser til de hjemløse. Tilbuddene er meget differentierede og afspejler i høj grad hvor belastet den enkelte er.

”Jeg har set mange forskellige herbergs typer og hørt om overvejelserne bag. Det har givet inspiration som vi kan arbejde videre med. Vigtigst af alt er det dog, at udvikle  tilbud tilpasset vore egne lokale forhold” siger Martha Abelsen.

 

 

 

Kontakt

For nærmere information kontakt ministersekretær Inger Heilmann Larsen på e-mail: ihla@nanoq.gl eller tlf. + 299 554160