Fiskeriaftale med Rusland indgået for 2020

Grønland og Rusland har indgået en aftale om fiskeri for 2020, som danner grundlag for det grønlandske fiskeri i russisk farvand og det russiske fiskeri i grønlandsk farvand i det kommende år.

 

Mængden til Rusland af hellefisk i Østgrønland reduceres i 2020 med 75 tons grundet den nedadgående biologiske rådgivning, samtidig falder mængden af kuller i Barentshavet til Grønland med 173 tons.

Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug og repræsentanter fra erhvervslivet vurderer, at aftalen mellem Grønland og Rusland er af stor værdi for begge lande, da den er med til at sikre helårsbeskæftigelse for begge landes fiskeflåder. Protokollen baserer sig på fiskeriaftalen mellem Grønland og Rusland af 7. marts 1992.

Forhandlingerne om fiskerirelationerne for 2020 mellem Grønland og Rusland blev gennemført på embedsmandsplan København i dagene 2. og 3. december 2019.

For yderligere oplysning kontakt: Afdelingschef Emanuel Rosing, emro@nanoq.gl


 

 

 

 

Nedenfor følger tabel for 2020-protokollen, samt mængder fra tidligere år i tons:

Land

Art

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Grønland i
Barentshavet

Torsk

5.100

5.100

5.050

4.450

4.166

4.166

Kuller

500

500

500

550

603

430

Rejer

500

500

500

500

500

500

Bifangst

10 %

10 %

10 %

10 %

10 %

10 %

 

 
 

 

 

Rusland i Østgrønland

 

Rødfisk

500

500

500

450

300

300

Hellefisk

600

600

600

400

400

325

Bifangst

10 %

10 %

10 %

10 %

10 %

10 %

Rusland i Vestgrønland

Hellefisk SV

1.225

1.225

1.225

1.125

1.125

1.125

Hellefisk NV

550

550

550

550

550

550

Bifangst

10 %

10 %

10 %

10 %

10 %

10 %