Sundhedsområdet melder klar til nye forhandlinger om løn og ansættelsesvilkår

Klassifikationsaftalen for tjenestemænd i sundhedsvæsnet er nu underskrevet og dermed er Sundhedskartellet og Overenskomstafdelingen i Økonomi- og Personalestyrelsen klar til nye forhandlinger om overenskomsterne for sundhedsområdet fra 2020 og frem.

Sundhedsvæsnet er noget, der har betydning for samtlige borgere i det grønlandske samfund.

Det står fuldstændigt klart for både arbejdsgiver- og arbejdstagerorganisationerne, når de i januar tager fat på en ny runde af forhandlinger for den kommende overenskomstperiode gældende fra 2020 og frem.

Kunsten bliver som altid at finde balancen mellem en forbedring af løn- og ansættelsesvilkår for sundhedsvæsnets ansatte til en pris som samfundet kan betale. Det lyder umiddelbart simpelt, men er en proces, der kan tage tid. De seneste overenskomstforhandlinger var således meget omfangsrige.

I forlængelse af selve forhandlingsprocessen ligger nemlig også hensynet til en til tider omfattende sammenskrivningsproces. Det fik i 2016 den konsekvens, at der ikke lå et aftalepapir klar før et godt stykke inde i 2017. Først derefter kunne de aftalte løn- og ansættelsesvilkår udmøntes. De erfaringer tager begge parter med sig. 


Det er formand for Sundhedskartellet Ken Jensen og forhandlingschef i Overenskomstafdelingen i Økonomi- og Personalestyrelsen Frederik Schmidt helt enige om. Begge parter tilstræber, at de aftalte lønreguleringer vil blive implementeret inden udgangen af 2020.

Denne målsætning bygger blandt andet på den seneste tids meget konstruktive dialog, der har fundet sted mellem Sundhedskartellets sekretariat og Overenskomstafdelingen i forbindelse med forberedelse af de kommende forhandlinger.
 

Læs mere om klassifikationsaftalen og PKK her http://ppk.gl

Læs mere om Økonomi- og Personalestyrelsens Overenskomstafdeling og forhandlingsprocessen her https://www.asa.gl/Page?PageId=977502568&hl=da