Grønland og Færøerne enige om en fiskeriprotokol for 2020

Stemningsbillede Grønland og Færøerne har opnået enighed om grønlandsk fiskeri i færøsk farvand og Færøernes fiskeri i grønlandsk farvand.

Efter to dage i København med forhandlinger på embedsmandsplan enedes parterne om at fortsætte fiskeriaftalen til også at gælde for 2020 med følgende ændringer:

Grønland fastholder sine kvoter i færøsk farvand. Færøernes hellefisk kvote i Østgrønland nedsættes med 100 tons, mens torskekvoten i Østgrønland forsøges med 175 tons. Se nedenstående tabel.

De grønlandske redere og erhvervslivets repræsentanter, som deltog i forhandlingerne, vurderer sammen med Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug at fiskeriaftalen med Færøerne er tilfredsstillende.

Kontaktperson: Emanuel Rosing, afdelingschef. Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug: E-mail: emro@nanoq.gl

Art

Grønland i Færøerne (tons)

 Færøerne i Grønland (tons)

Blåhvilling

 13.500

 

 

 6.290 (adgang til NEAFC kvote) 

 

Sild

 3.200

 

Hellefisk (Nordvest)

 

 100

Hellefisk (Østgrønland)

 

 225

Torsk (Østgrønland)

 

 1.500

Brosme (Østgrønland)

 

 475

Krabber (Forsøgsfiskeri, Østgrønland)

 

 500


På billedet ses delegationslederne, som underskrev protokollen 2020: Emanuel Rosing, Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug og Andras Kristensen, Fiskeriministeriet, Færøerne.