Beskæftigelsesvederlaget til personer med handicap stiger

Beskæftigelsesvederlaget for personer med handicap, der er i særlig beskæftigelse på dagcentre, væresteder, beskyttede værksteder eller på beskyttede arbejdspladser, er ikke blevet reguleret siden 2005. Dette bliver der nu ændret på. Vederlaget stiger og det sikres, at vederlaget fremadrettet bliver reguleret årligt ligesom andre offentlige ydelser.

Personer med handicap skal - så vidt det er muligt - tilbydes forhold, der er så lig det, andre personer i samfundet har. Det er derfor vigtigt at understøtte og tilskynde personer med handicap til at tage beskæftigelse og derved blive en del af arbejdsmarkedet. Vi har brug for al arbejdsevne hos vores borgere, - også hos borgere med handicap, som kan virke i få timer eller mange timer i særlig beskæftigelse. Det at være i særlig beskæftigelse kan også bidrage til øget livskvalitet hos borgere med handicap.

Personer med handicap, der er i særlig beskæftigelse på dagcentre, væresteder, beskyttede væresteder eller beskyttede arbejdspladser modtager ud over deres førtidspension et vederlag, som skal ses som ekstra lommepenge, der skal tilskynde borgeren til at benytte beskæftigelsestilbuddet. Beløbet har siden 1. januar 2005 været på 15 kr. pr. time og er ikke løbende blevet reguleret. Ifm. ikrafttrædelsen af den nye handicaplov, vil beskæftigelsesvederlaget fremover blive fastsat til 25 % af SIKs mindsteløn for timelønnede. Dette vil således betyde, at beskæftigelsesvederlaget stiger betydeligt samt løbende reguleres. Konkret forhøjes beskæftigelsesvederlaget til 24,02 kr. pr. time fra 1. januar 2020 og stiger igen d. 1. april 2020 til 24,57 kr. pr. time.

”Jeg er rigtig glad for, at Naalakkersuisut nu har kunnet imødekomme de mange opfordringer til forbedringer, som personer med handicap er kommet med i årenes løb. Beskæftigelsesvederlaget skal ikke ses som en løn men et supplement til deres førtidspension og en tilskyndelse til at indgå i et socialt fællesskab, som et arbejde også kan være”, udtaler Naalakkersuisoq Martha Abelsen.

For nærmere information kontakt ministersekretær Inger Heilmann Larsen på e-mail: ihla@nanoq.gl eller tlf. +299 554100