Beredskabschefer fra hele landet mødes om naturbrande

Et stort område i Kangerluarsuk Tulleq blev i sommer udsat for en naturbrand af hidtil uset størrelse og intensitet. De seneste år har flere kommuner oplevet både flere og større naturbrande end tidligere.

Ansvaret for naturbrande ligger hos kommunerne, men sommerens brand i Kangerluarsuk Tulleq viste, at der til nogle naturbrande er brug for specialiseret udstyr og mere mandskab, end kommunerne hver især har til rådighed.

Departementet for Natur og Miljø inviterede derfor i sidste uge alle landets beredskabschefer til et seminar i Sisimiut om netop naturbrande. Specialister fra Beredskabsstyrelsen deltog i seminariet.

Et vigtigt punkt på seminaret var drøftelse af, hvordan kommunerne i højere grad kan hjælpes ad med slukning af naturbrande og eventuelt indkøbe fælles specialudstyr til naturbrande. Der er behov for blandt andet specialfremstillede spyd til at slukke naturbrande i de dybere tørvelag og det rette pumpeudstyr.

For yderligere informationer kontakt:
Departementschef i Departementet for Natur og Miljø, tlf.: 529844 eller e-mail: pan@nanoq.gl