Naalakkersuisut har afsat NYE penge til indsatser for børn i Grønland

Politisk kommentator Nauja Lynge og andre har i flere medier udtalt, at der ikke er afsat ekstra midler, som kan supplere den hjælp som Danmark har afsat til udsatte børn i Grønland. Disse udmeldinger bygger på rygter og misforståelser siger Naalakkersuisoq Martha Abelsen.

I de danske finanslovsforhandlinger er det blevet aftalt at afsætte 20 mio.kr årligt over en 4-årig periode til indsatser for børn i Grønland. Naalakkersuisut har taget ansvar og sikret at der kan ske grønlandsk medfinansiering.

Grønlandsk bidrag til indsatser for børn:
Naalakkersuisut har reserveret et beløb på finanslovsforslaget, som kan blive op til 7,5 mio. kr. årligt, til konkrete tiltag i forbindelse med en styrket indsats på det sociale område i Tasiilaq og resten af Grønland. Disse midler står på finanslovskonto 20.11.50. Af bemærkningerne til finansloven kan det ses, at udmøntningen af denne reserve forudsætter, at der forinden er indgået en aftale med de danske myndigheder, som kræver grønlandsk medfinansiering, eller at der er udarbejdet en godkendt plan for indsatserne. Allerede igangværende indsatser vil blive koordineret og indgå i indsatsen.

”Jeg er meget glad for, at vi med denne finanslov viser at vi tager ansvar for indsatsen og at vi selvfølgelig også har en forpligtigelse til at bidrage” udtaler Naalakkersuisoq Martha Abelsen.

Ingen besparelser i forhold til indsatser målrettet børn:
Meldingerne om besparelser inden for indsatserne målrettet børn er ligeledes ukorrekte. Der er sket nogle organisatoriske ændringer, for at styrke det forebyggende område. I denne forbindelse er der sket nogle rokeringer af ressourcer inden for socialområdets konti, som ikke er har noget med besparelser at gøre. Rejseholdet for senfølger, rejseholdet for børn og andre kendte indsatser fortsætter, uændret med de samme ressourcer.

”Allerede igangværende og kendte indsatser, behandlingstilbud og forebyggelsesindsatser vil blive koordineret. Sammen med handleplan mod familiers omsorgssvigt af børn, den kommende familiepolitik og Inuuneritta III vil indsatserne, behandlingstilbuddene og forebyggelsesindsatserne indgå i arbejdet med Danmark”
udtaler Naalakkersuisoq Martha Abelsen.

For nærmere information kontakt ministersekretær Inger Heilmann Larsen på e-mail: ihla@nanoq.gl eller tlf. + 299 554160