Laksefiskeri: Sidste chance for rapportering af 2019-fangst

Hvis du ønsker at få licens til at fiske efter laks i 2020 skal du senest indrapportere dine fangster på søndag d. 1. december.

 Har du ikke fisket på din licens eller ikke har fanget noget, skal du rapportere dette som en 0-fangst. Fristen for rapportering af 0-fangster er også søndag d. 1. december 2019.

 Rapporter indsendt til GFLK eller kommunerne efter d. 1. december betragtes som at være rapporteret for sent, og man vil derfor ikke kunne få licens til 2020.

 Du finder rapporteringsskemaet til laks her (https://www.businessingreenland.gl/da/Fiskeri,-Fangst-og-Landbrug/Fiskeri-og-fiskerikontrol/Fiskeri/Laksefiskeri-2019)

Rapporteringsskemaet kan indleveres hos kommunen eller sendes direkte pr. mail til GFLK på gflk@nanoq.gl

 

For yderligere oplysninger kontakt Grønlands Fiskerilicenskontrol på tlf. 34 50 00 eller via e-mail gflk@nanoq.gl