Nu er Miljøfonden åben for ansøgninger

Der kan nu sendes ansøgninger ind til Miljøfonden. Miljøfonden støtter projekter, som gavner miljøet i Grønland.

Inatsisartut vedtog i efteråret 2018 at etablere Miljøfonden. Miljøfonden skal understøtte det vigtige arbejde med at forbedre miljøforholdene i hele landet. Midlerne kan anvendes til at afprøve nye tiltag, som kan fremme den grønne omstilling.  

Der kan i 2020 ansøges om midler til:
  • Projekter vedrørende etablering eller opgradering af natrenovationsløsninger. Der er afsat i alt 2 mio. kroner til disse projekter.
  • Projekter vedr. øget affaldssortering, genanvendelse eller kompostering af de enkelte affaldsfraktioner, f.eks. plastik, fiskeaffald mv.

Der er afsat i alt 2 mio. kroner til disse projekter.

  • Projekter der medfører en øget miljøbevidsthed hos særligt børn og unge

Der er afsat i alt 1 mio. kroner til disse projekter.

Hvem kan søge om støtte?

Midler til miljøprojekter kan eksempelvis ansøges af kommunerne, erhvervslivet, skoleklasser og privatpersoner.

Er der krav om medfinansiering?

Hvis du søger om støtte på over 10.000 kr. er der krav om medfinansiering på minimum 25%. Hvis du søger om støtte på 10.000 kr. eller derunder er der ikke krav om medfinansiering.

Hvordan søger man om støtte?

Læs mere om Miljøfonden og find ansøgningsskemaet her:

Ansøgningsskema

Afrapporteringsskema

Inatsisartutlov om Miljøfonden

Miljøfonden administreres af Departementet for Natur og Miljø.

Miljøfonden har ikke mulighed for at refundere udgifter afholdt før ansøger har modtaget tilsagn om støtte fra Departementet for Natur og Miljø.

Ansøgningsfristen er d. 1. februar 2020.


Kontaktinformation:

For yderligere information kontakt Departementet for Natur og Miljø,

E-mail: pan@nanoq.gl