Tabu om vold i hjemmene skal brydes

I dag er det FN´s internationale dag for afskaffelse af vold mod kvinder. Martha Abelsen, Naalakkersuisoq for Sundhed og Sociale Anliggender, markerer dagen med et opråb til alle om at bryde tabuet om volden, der finder sted i alt for mange grønlandske hjem.

Fysisk og psykisk vold er et stort problem i Grønland og mange – ikke mindst kvinder og deres børn - lever dagligt med frygten for, at volden igen viser sit grimme ansigt.

Ifølge den seneste befolkningsundersøgelse, er voksne kvinder den mest udsatte gruppe. Men tallet er højt for begge køn. Over halvdelen af alle voksne i Grønland har oplevet vold eller trusler om vold på et tidspunkt i deres liv. Vold sker typisk i hjemmene, og voldsudøverne er i 7 ud af 10 tilfælde en nuværende eller en tidligere partner.
Mere end hver femte voksne kvinder med hjemmeboende børn har inden for det seneste år været udsat for vold eller trusler i hjemmet – og ofte har børnene formentlig været vidner til volden.

Nej til vold
Martha Abelsen, Naalakkersuisoq for Sundhed og Sociale Anliggender, er oprørt over de alarmerende tal og mener, at vi alle klart og tydeligt skal sige fra overfor vold og overgreb.
”Vold er aldrig en acceptabel løsning på problemer hverken i parforhold eller i forholdet mellem forældre og børn”.

”Ingen af os må stiltiende tolerere vold, og vi må gøre op med det tabu, som vold i hjemmene stadig er. Der findes ingen gode undskyldninger for at slå - heller ikke magtesløshed” fremhæver Martha Abelsen.

Hjælp til at bryde voldscirklen
Samfundet tilbyder hjælp til de mennesker, der bliver udsat for vold og der er også hjælp til de, der udøver vold.

”Jeg vil opfordre alle, der ønsker behandling i Alliaq, at ringe på 34 50 40 mandage og torsdage fra 20.00-22.00 og alle der har behov herfor at søge tilflugt og råd på et af landets krisecentre, hvor kvinder og børn kan finde midlertidig tryghed og beskyttelse.”

Faktaboks:

Krisecentre:
Et krisecenter er her defineret som et midlertidigt bosted for kvinder eller mænd, der har været udsat for vold, trusler om vold eller tilsvarende krise i relation til familie- eller samlivsforhold. Der er i dag otte krisecentre og et nationalt behandlingstilbud til voldsramte.
Krisecenter Naneruaq
E. Kristiansen Aqq. 9A/488
3952 Ilulissat
Telefon: 94 39 13 / 54 63 60

Illernit (Nationalt behandlingstilbud)
Qeqertarsuaq
Telefon: 92 19 19

Saaffiginnittarfik Qarajaq
Killerpaat 35
3950 Aasiaat
Telefon: 89 10 06 / 53 57 60 / 53 57 60 (Døgnvagt)

Krisecenter Ukkaq
c/o Socialforvaltningen Kangaatsiaq
B-78
Postboks 80
3955 Kangaatsiaq
Telefon: 87 21 32 / 87 21 35 / 58 68 97 (efter kl. 16 – Socialvagten)

Krisecenter Nuuk
Sipisaq kujalleq 7
3900 Nuuk
Telefon: 36 61 00 / 36 61 13 / 55 46 47 (Døgnvagt)

Krisecenter Paamiut
Ortorsuup aqq. B-681
3940 Paamiut
Telefon: 36 76 28 (hverdage kl. 8-16) / 23 34 90 (Døgnvagt)

Saaffiginnittarfik ”Sikkersoq”
Kamikoorfik Blok G nr. 9
3920 Qaqortoq
Telefon: 49 38 35

Qimarnguik Ornitaq
Blok D 25
3921 Narsaq
Telefon: 53 11 82

Naaqqavi
Attertup Nuua B-1168
3913 Tasiilaq
Telefon: 36 77 86 / 56 01 54 (Vagttelefon)

Alliaq er et behandlingstilbud, hvor psykologer hjælper mennesker, der tyr til vold, med at finde andre måder at udtrykke sig på. Tilbuddet er anonymt og gratis. Alliaq kan kontaktes på telefon 34 50 40 mandag og torsdag mellem 20.00 og 22.00. Eller man kan udfylde kontaktformularen på alliaq.gl

For nærmere information kontakt ministersekretær Inger Heilmann Larsen på e-mail: ihla@nanoq.gl eller tlf. + 299 554160