Forhandling af fiskeriaftalen med EU gennemført

flag

Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug har netop afsluttet den årlige forhandling med EU, hvor der blev indgået aftale om fiskerimuligheder i 2020.


Forhandlingerne om fiskerimulighederne for 2020 mellem Grønland og EU blev gennemført på embedsmandsniveau i Bruxelles i dagene 18.-19. november 2019

 

Aftalen vil danne grundlag for europæisk fiskeri i grønlandsk farvand i 2020. Aftalen er baseret på Fiskeriprotokollen for 2016-2020, som er en del af Fiskeripartnerskabsaftalen mellem Grønland og EU. Dette var den afsluttende forhandling i protokolperioden 2016-2020. I 2020 er det sidste år EU får tildelt fiskerirettigheder i grønlandsk farvand i forhold til den nuværende protokol.

 

Fiskerimulighederne for 2020 blev fastsat med udgangspunkt i Protokollens indikative mængder. Fiskerimulighederne kan ses på tabel 1. Den opnåede aftale med EU vil blive forelagt for Naalakkersuisoq for Fiskeri, Fangst og Landbrug til endelig godkendelse.

 

Fiskeriaftalen mellem Grønland og EU består dels af en kommercielt baseret fiskeriaftale, dels af Fiskeripartnerskabsaftalen. Den kommercielle del baserer sig på EU-fiskekvoter i grønlandsk farvand, hvorimod Fiskeripartnerskabsaftalen består af bistand til udviklingen af den grønlandske fiskerisektor.

 

Den grønlandske delegation bestod ud over embedsmænd fra departementet også af repræsentanter fra Grønlands Repræsentation i Bruxelles, GFLK, Grønlands Naturinstitut, Finansdepartementet og det grønlandske fiskerierhverv.

 

For nærmere information kontakt Afdelingschef Emanuel Rosing, Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug, e-mail: emro@nanoq.gl

 

Tabel 1:

 

Fiskebestande

Indikative mængder jf. Fiskeriprotokollen

EU fiskerimuligheder 2020

Torsk i ICES V, XII, XIV og NAFO 1F

1.800

1.950

Pelagisk rødfisk i V, XII, XIV og NAFO 1F

2.200

1.224

Demersal rødfisk i ICES XIV & V og NAFO 1F

2.000

2.000

Hellefisk i NAFO 1 – syd for 68O N

2.500

2.500

Hellefisk i ICES V, XII og XIV

5.200

5.200

Rejer i NAFO 1

2.600

2.800

Rejer i ICES XIV & V

5.100

4.400

Lodde i ICES XIV & V

20.000

0

Skolæst i ICES XIV & V

100

100

Skolæst i NAFO 1

100

100

Bifangst

1.126

800