Grønlands bidrag til hjælpepakken fra Danmark

Det er glædeligt at Danmark har afsat samlet 80 mio.kr. på den danske finanslov til indsatser for børn i Grønland. I finansloven for 2020, der i dag skal tredjebehandles i Inatsisartut, har Naalakkersuisut lagt op til at der også kan ske en grønlandsk medfinansiering.

I de danske finanslovsforhandlinger er det blevet aftalt at afsætte 20 mio.kr årligt til indsatser for børn i Grønland og Naalakkersuisut er bevidste om, at de også har et ansvar for at bidrage til den indsats der skal ske.

Grønlandsk bidrag:

Allerede igangværende indsatser vil blive koordineret og indgå i indsatsen. Naalakkersuisut har derudover reserveret et beløb på finanslovsforslaget, som kan blive op til 7,5 mio. kr. årligt, til konkrete tiltag i forbindelse med en styrket indsats på det sociale område i Tasiilaq og resten af Grønland. Udmøntningen af denne reserve forudsætter, at der forinden er indgået en aftale med de danske myndigheder, som kræver grønlandsk medfinansiering, eller at der er udarbejdet en godkendt plan for indsatserne.

”Jeg er meget glad for, at vi med dette finanslovsforslag viser at vi tager ansvar for indsatsen og at vi selvfølgelig også har en forpligtigelse til at bidrage.
Jeg håber derfor selvsagt også meget, at Inatsisartut i dag vedtager finansloven for 2020, så vi hurtigst muligt kan komme i gang med det vigtige arbejde for at hjælpe børnene. ” udtaler Naalakkersuisoq Martha Abelsen.

Fakta:

Arbejdet organiseres i tre spor:

Forhold af betydning for barnet, både sociale indsatser i snæver forstand og tværsektorielle tiltag, der kan medvirke til at forebygge overgreb på børn og unge i Grønland og forbedre indsatsen over for børn og unge, som har været udsat for overgreb eller omsorgssvigt. Det omfatter bl.a. uddannelse/efteruddannelse af fagpersoner, bedre boligforhold for familier m.v.

Forhold af betydning for voksne som krænker, begår svigt mv. Det omfatter bl.a. indsatser, der kan forebygge, at voksne begår overgreb. Sporet fokuserer især på justitsområdet, fx efterforskning af overgrebssager, men også andre områder og forhold som fx bedre behandling af krænkede.

Den brede, forebyggende indsats. Det omfatter bl.a. generelle og brede indsatser med fokus på det omkringliggende samfund, fx oplysningskampagner og øget viden.


For nærmere information kontakt ministersekretær Inger Heilmann Larsen på e-mail: ihla@nanoq.gl eller tlf. + 299 554160