Formanden for Naalakkersuisuts tale

Genbekræftelse af Grønlands tiltrædelse af FN’s konvention om barnets rettigheder


Kære børn, og alle jer

I dag fejrer vi, at FN’s konvention om barnets rettigheder fylder 30 år. Jeg er glad for, at så mange foreninger og så mange børn og voksne er mødt op for at fejre denne festlige dag.

Over hele verden bliver dagen markeret ved, at regeringsledere genbekræfter tiltrædelsen. Denne genbekræftelse er et vigtigt signal at sende. Jeg er stolt over, at jeg på Grønlands vegne kan bekræfte tiltrædelsen til konventionen og at vi fortsat stræber efter at efterleve FN’s konvention om barnets rettigheder.

Børn har menneskerettigheder ligesom voksne. Men børn har brug for særlig beskyttelse og derfor har de også deres egne rettigheder. Det er os – forældre, voksne – der er ansvarlige for at sikre, at børnene reelt opnår disse rettigheder.

Vi tiltrådte konventionen allerede i 1993 og har således været med i mange år. Men desværre er der stadig børn her i landet, som oplever, at livet kan være svært.

Vi skal i fælleskab arbejde for, at alle børn får et godt børneliv og sikre deres rettigheder sker løbende. Over tid ser vi heldigvis, at der sker forbedringer. Men udviklingen må ikke gå i stå og det må ikke gå for langsomt.

Fejringen i dag er med til at markere behovet for at arbejde videre. Rettighederne for børn her i landet kan blive bedre og de skal blive bedre. – Og vi skal alle hjælpe med til at sikre dette.

Jeg vil gerne yde en stor ros til de mange foreninger og ikke mindst Meeqqat Illersuisuat MIO, som er tilstede i dag og som sætter fokus på børns rettigheder. Og så vil jeg gerne sige tillykke til os alle.

Tak