Tillykke til fiskere og fangere

På vegne af Naalakkersuisut ønsker jeg fiskere og fangere og deres familier tillykke med dagen.

Jeg vil i anledning af fiskernes og fangernes dag også ønske tillykke til KNAPK, og til sammenslutningens lokalafdelingers bestyrelser, i det store vidstrakte land. Bestyrelsesmedlemmer, som arbejder ihærdigt for at lette deres tunge erhverv.

Naalakkersuisut har en koalitionsaftale, som det skal forholde sig til. En af de væsentligste punkter i koalitionsaftalen som vedrører fiskeri, fangst og jagt er; at koalitionspartierne vil grundigt arbejde for at færdiggøre fiskeriloven og reform af loven for fangst og jagt.

Jeg er meget glad for at fiskerikommissionen er nedsat, som har repræsentanter fra blandt andet erhvervet og organisationer. Kommissionen har holdt to møder. I december vil kommissionen fremkomme med et debatoplæg, som vil indeholde vidtrækkende emner, som vil vedrører alle aspekter af det grønlandske fiskeri.

Jeg er fortrøstningsfuld med hensyn til kommissionens arbejde.

Formålet med kommissionens arbejde er således helt overordnet, at Fiskerikommissionen skal komme med anbefalinger til en fiskerilov og til andre relevante tiltag, der kan bidrage positivt til fiskerisektorens udviklingsmuligheder og være med til at sikre, at samfundet får mest mulig gavn af fiskerierhvervet og ressourcen.

Kommissionen forudsættes at aflevere en betænkning om sit arbejde senest inden udgangen af juni 2020, tidsfristen kan dog forlænges, såfremt kommissionen anser dette for nødvendigt.

Endvidere fremhæver koalitionsaftalen, at det er koalitionspartiernes målsætning at samtlige af de fastsatte fiskekvoter skal opfiskes og udnyttes optimalt, og koalitionen vil i den forbindelse arbejde for at fjerne alle unødvendige administrative forhindringer, for at sikre opfyldelse af denne målsætning.

Desuden vil jeg understrege, at departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug har sat en høring i gang om forslag til Selvstyrets bekendtgørelse om kystnært fiskeri efter hellefisk på baggrund af koalitionsaftalen, som siger, at hele Grønlands kyst skal deles i forvaltningsområder, hvortil der anvises kvoter for flest mulige fiskearter. Den biologiske rådgivning skal danne grundlag for kvoterne, der også omfatter de nye forvaltningsområder.

Jeg er endvidere glad for at departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug har også sat en høring i gang om at øge målsætningen om flere grønlandske officerers deltagelse i fiskeriet med fiskefartøjer og trawlere, som ligeledes indgår i koalitionsaftalen.

Jeg er stolt og beæret over, at vi nu i dag har en forvaltningsplan for isbjørne, som er udførligt udarbejdet af medarbejderne i departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug.

Naalakkersuisut er via koalitionsaftalen 2018-2022 enige om at udarbejde klare formuleringer til en bæredygtig forvaltning af levende ressourcer.
Koalitionsaftalen vægter traditionel fangst, som skal beskyttes som erhverv i hele Grønland. Naalakkersuisut ønsker at særligt brug af traditionelle fangstmetoder skal hævdes og tilgodeses.

Det er et bevaringsarbejde alle skal være med til. Det er Naalakkersuisuts ønske og mål, at alle brugerne, kommunerne og de lokale fisker- og fangerforeninger deltager i implementeringen af forvaltningsplanen vedrørende isbjørne, således vi alle sammen har et medansvar og ejerskab til bevaring af isbjørnebestandene.

På den måde er vi også med til at bevare muligheden for at isbjørne fortsat kan være en del af vores og kommende generationers mad på bordet og tøj til fangerne, samt en velkommen biindtægt ved souvenirsalg inden for Grønland.

Jeg håber derfor at I alle sammen tager godt imod forvaltningsplanen.

Endvidere kan jeg meddele, at Inatsisartut behandler i løbet af efterårssamlingen en ændringsforslag for fangst- og jagtloven, hvor det vil blive vedtaget i forårssamlingen.

Hjerteligt tillykke med jeres dag.

Naalakkersuisoq for Fiskeri, Fangst og Landbrug, Jens Immanuelsen.

Kontaktperson Jørgen Isak Olsen, departementschef. Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug. E-mail: jio@nanoq.gl