Ophævelse af anvendelsesbegrænsningen i den østlige del af ledningsnettet i Uummannaq

Nu kan også borgere i den østlige del af Uummannaq drikke vand direkte fra hanen.

Departementet for Natur og Miljø har den 12. november 2019 i samråd med landslægen vurderet, at vandet i ledningsnettet i det grønne område i Uummannaq, nu er af tilfredsstillende kvalitet og derfor må anvendes som drikkevand jf. nedenstående kort.
Anvendelsesbegrænsningen ændres ikke for det gule område. Hvilket betyder, at husstande, der har adgang til vandledningen i det gule område ikke må drikke vandet af hanen, men kan bruge vandet til hygiejne og rengøring samt opvask og tøjvask.

For yderligere informationer kontakt:
Departementchef i Departementet for Natur og Miljø
Mette Skarregaard Pedersen, tlf.: 529844 eller email: mesp@nanoq.gl