Ophævelse af anvendelsesbegrænsningen i en del af ledningsnettet i Uummannaq

Departementet for Natur og Miljø har den 8. november 2019 i samråd med landslægen vurderet, at vandet i ledningsnettet i det grønne område i Uummannaq, nu er af tilfredsstillende kvalitet og derfor må anvendes som drikkevand jf. nedenstående kort.

Anvendelsesbegrænsningen ændres ikke for de gule områder.
For yderligere informationer kontakt: Departementchef i Departementet for Natur og Miljø Mette Skarregaard Pedersen, tlf.: 529844 eller email: mesp@nanoq.gl