Håndbog til fagpersoner om seksuelle overgreb mod børn

Styrelsen for Forebyggelse og Sociale Forhold udgiver en håndbog som skal klæde fagpersoner på til opgaven med at forebygge, opspore og håndtere seksuelle overgreb mod børn.

Håndbogen henvender sig til alle fagpersoner, både faglærte og ufaglærte, som arbejder med børn og unge. Udgivelsen af håndbogen er et led i Naalakkersuisuts strategi mod seksuelle overgreb, Killiliisa, som har som mål at nedbringe antallet af seksuelle overgreb og skabe positive forandringer.

- Håndbogen skal være med til at sikre, at vi har fælles viden og et fælles sprog, som vi kan bruge i kampen mod seksuelle overgreb. Uden et fælles sprog kan man meget let komme til at tale forbi hinanden. Derfor er en rigtig vigtig del af indsatsen mod seksuelle overgreb, at vi får udbredt viden og får øget kendskabet til de handlemuligheder der er i forhold til seksuelle overgreb, siger Naalakkersuisoq for Sundhed, Sociale Anliggender og Justitsområdet, Martha Abelsen, som lancerede håndbogen ved et pressemøde i dag.

- Uanset hvor man arbejder, og uanset om man har en faglig uddannelse eller er ufaglært, så har vi alle et fælles ansvar for at bidrage til, at seksuelle overgreb mod børn bliver bekæmpet. Seksuelle overgreb skal ikke forties. Vores børn skal have de bedste muligheder for at få et godt og langt liv, og ingen børn skal udsættes for vold og overgreb, udtaler Naalakkersuisoq Martha Abelsen.

Håndbogen indeholder viden om seksuelle overgreb mod børn og giver fagpersoner konkrete redskaber til at arbejde med emnet. I bogen kan man blandt andet læse om, hvordan man kan bidrage til at forebygge seksuelle overgreb, hvordan man kan opdage seksuelle overgreb, og hvordan man kan handle, når man opdager seksuelle overgreb mod et barn.

Alle landets daginstitutioner, skoler, fritidsklubber, socialforvaltninger, familiecentre, døgninstitutioner, politi og sygehuse vil inden for de næste par uger modtage håndbogen med posten.

Håndbogen kan også læses her.

For yderligere oplysninger kontakt Afdelingschef Ditte Sølbeck på telefon +299 34 60 37 eller e-mail ditt@nanoq.gl