Nyt økonomisystem til Selvstyret og Kommunerne – ERP Projektet Pisariillisaaneq

Et vigtigt element i Naalakkersuisuts og kommunernes fælles målsætning om at effektivisere den offentlige sektor i Grønland er skiftet til et nyt og fælles moderne økonomisystem.

Netmediet Sermitsiaq beskrev i fredags det igangværende ERP-projekt på en måde, der nødvendiggør en uddybende kommentar.

ERP-projektet vedrører udviklingen og anskaffelsen af et fællesoffentligt økonomi- og ledelsesinformationssystem, som skal omfatte alle fem kommuner og Grønlands Selvstyre med alle underliggende enheder. Projektet styres af en fællesoffentlig organisation, hvor kommunerne og Grønlands Selvstyre indgår ligeligt.

ERP-projektet blev igangsat i 2012. Efter en lang og grundig forberedelsesfase blev der i august 2016 indgået aftale med en leverandør om endelig afklaring og opsætning af et system, der i forvejen anvendes i en lang række danske kommuner.

I januar 2018 er Kommuneqarfik Sermersooq skiftet til det nye ERP-system og Selvstyret er påbegyndt skiftet i foråret 2019. Lige nu er Qeqqata Kommunia i gang med skiftet, så kommunen kommer i drift om få dage. De resterende kommuner (Kommune Kujalleq, Avannaata Kommunia og Kommuneqarfik Qeqertalik) forventes at overgå til det nye system i foråret 2020.

Forløbet har givet anledning til unødige spekulationer om projektets fremdrift. Projektet er faktisk i stærk fremdrift.

En ERP implementering af et kommunalt regnskab i Danmark vil typisk have en varighed af omkring ét år. Hvis dette benyttes som målestok ville en implementering af 5 kommuner, Selvstyret samt ikke mindst Skattestyrelsen, let kunne tage 6-7 år. Med den aktuelle forventning om at implementeringen er afsluttet for de nævnte enheder ved udgangen af 2020 vil processen være gennemført på 2½ år. Det er ikke helt dårligt, selvom der selvfølgelig er opstået uforudsete bump på vejen.

Den største udfordring for projektet her og nu er Skattestyrelsens overgang til det nye system, som er blevet udsat nogle gange. Det skyldes, at der er meget store datamængder, rigtigt mange sager og et meget komplekst historisk materiale, der skal overflyttes til det nye system. En del af udsættelserne har særligt haft til formål at undgå, at Skattestyrelsens overgang til det nye system får indflydelse på overgangen for den øvrige del af Grønlands Selvstyre.
Det er således nødvendigt at forstå, at der ikke blot er tale om at installere et nyt stykke software – de allerfleste dele af de økonomiske oplysninger, som i dag ligger i de gamle systemer i de fem kommuner og Grønlands Selvstyre, skal konverteres til det nye system. Den slags tager lang tid, hvis det skal gøres rigtigt – og det skal det, så der er ingen vej udenom.

Ud over implementering af et nyt økonomisystem, har projektet også omfattet udvikling og implementering af en ny fælles kontoplan. Dette betyder, at kommunerne og Selvstyret fremover registrerer udgifter og indtægter ensartet og mere retvisende. Det bliver herefter muligt at opgøre langt mere præcist hvad de offentlige udgifter i hele Grønland bliver brugt til. Det bliver også muligt mere præcist at sammenligne forbruget på tværs af kommunerne, og producere bedre beslutningsgrundlag til gavn for borgere og politikere. Det vil i sidste ende bl.a. medføre bedre statistik til gavn for alle, og efterhånden meget bedre grundlag for at sikre en effektiv økonomistyring.
ERP-projektet er ét blandt flere tiltag, som har til formål at forbedre kvaliteten i den offentlige ressourcestyring. Betalingssystemet Ilanngaassivik kunne også nævnes i den forbindelse.
Det vil alt sammen medvirke til en mere effektiv og bedre styret offentlig sektor. Det bør vi alle have interesse i.

Med venlig hilsen
Vittus Qujaukitsoq

For yderligere oplysning kontakt: Direktør i ERP Sekretariatet Ivan Damborg, Oq./Tel.: +299 49 11 21 og ivda@nanoq.gl