Grønland får 15 mio. kroner til formandsskabsprojekt for bæredygtig udvikling af kystsamfund

Rigsfællesskabet skal i 2020 have formandsskabet i Nordisk Ministerråd. I det nye formandsskabsprogram får Grønland bevilget 15 mio. kroner til tre treårige udviklings- og forskningsprojekter hos tre grønlandske forsknings- og undervisningsinstitutioner, som skal arbejde for udvikling af bæredygtige kystsamfund i Norden. Videre er der bevilget midler til et videre arbejde med den nordatlantiske udviklingsstrategi NAUST.

Den 29.-31. oktober 2019 samledes politikere fra hele Norden til Nordisk Råds session i Stockholm. Mødet er Nordens topmøde og årets største, nordiske politiske begivenhed. Blandt deltagerne var Nordisk Råds 87 medlemmer og en række ministre, deriblandt regeringslederne. Fra Grønland deltog Formanden for Naalakkersuisut Kim Kielsen, samt Naalakkersuisoq for Finanser og Nordisk Samarbejde Vittus Qujaukitsoq og Naalakkersuisoq for Uddannelse, Kultur, Kirke og Udenrigsanliggender Ane Lone Bagger. Herudover deltager de grønlandske parlamentarikere; Karl Kristian Kruse (Siumut), og Tillie Martinussen (Samarbejdspartiet).

I anledning af at rigsfællesskabet skal have formandskabet i Nordisk Ministerråd i 2020, har Naalakkersuisoq for Finanser og Nordisk samarbejde, Vittus Qujaukitsoq samt den danske Statsminister Mette Frederiksen og den Færøske samarbejdsminister Kaj Leo Holm Johannesen, præsenteret rigsfællesskabets formandskabsprogram for 2020 overfor parlamentarikerne i Nordisk Råd.

Programmet er udarbejdet af Danmarks, Grønlands og Færøernes fælles formandskab, og indeholder et formandsskabsprojekt for hver af de tre lande. Det overordnede mål med projekterne er, at implementere Nordisk Ministerråds nye vision som fastsætter, at Norden skal blive verdens mest bæredygtige og integrerede region, og herunder arbejdet for grøn omstilling i alle dele af Norden. Formandsskabet bliver dermed det første til at implementere Nordisk
Ministerråds 2030-vision.

Grønlands formandsskabsprojekt 2020: Bæredygtig udvikling af Kystsamfund
Under samarbejdsministermødet i september, blev formandsskabsprogrammet godkendt, og Grønland fik her bevilget samlet 15 millioner danske kroner over 3 år til Grønlands formandsskabsprojekt. Projektet vil tage udgangspunkt i bæredygtighed og værdiskabelse i kystsamfund, med særligt fokus på fiskerierhvervet. Projektet indeholder tre delmål, hvoraf det første skal arbejde for mere bæredygtig udnyttelse af fiskeressourcer, et fællesnordisk projekt som ledes af Pinngortitaleriffik/Naturinstituttet. For at sikre dette, vil projektet på baggrund af øget fiskeriforskning, kunne yde en bedre biologisk rådgivning, som vil skabe grundlag for en bæredygtig udnyttelse af fiskebestandene.

Andet delmål fokuserer på udvikling og kortlægning af såkaldte bæredygtige ”værdikæder” i det nordiske kystsamfund. Dette betyder at det pågældende samfund anskues ud fra et økonomisk, socialt og kulturelt bæredygtighedsperspektiv. Dette projekt ledes af Ilisimatusarfik/Grønlands Universitet, og gennemføres i samarbejde med andre nordiske forskningsinstitutioner.

Tredje og sidste delmål for Grønlands formandsskabsprojekt, skal medvirke til at nedsætte antallet af ulykker til søs. Dette skal bl.a. ske ved etablering af en læringsportal samt udvikling og afholdelse af kurser i grundlæggende maritime kundskaber i folkeskoler for elever fra 13 år og op. Det er Imarsiornermik Ilinniarfik/Grønlands Maritime Center som er leder af projektet, igen i samarbejde med andre nordiske aktører.

Alle formandsskabsprojekterne får positiv betydning for Grønland
Det danske formandsskabsprojekt skal arbejde for at skabe bæredygtige fællesskaber for unge på tværs af de nordiske lande, herunder Grønland, for herigennem at styrke de unges demokratiske medborgerskab, kulturelle engagement og psykiske trivsel.

Særligt er det færøske formandsskabsprogram også meget vigtig for Grønlands fremtid. Først og fremmest går det færøske projekt ud på, at omdanne visionen om bæredygtighed til virkelighed. Projektet arbejder derfor med at skabe fremtidige energiløsninger for isolerede områder. Dette skal sikres gennem formidling af projektets idéer og resultater. Forskningen vil blive styret i det allerede eksisterende organ, Nordisk Energiforskning (NEF), som har til formål at støtte det nordiske energisamarbejde. Det færøske program skal desuden medvirke udviklingen af omkostningseffektive og fleksible elsystemer til småsamfund. Sidst men ikke mindst, skal studiet afprøve afregningsmodeller i to større demonstrationsprojekter. Det ene omhandler grøn transport og brug af elbiler samt el-både og –skibe, og det andet fokuserer på forbedring af varmesektoren.

Vittus Qujaukitsoq udtaler i forbindelse med formandskabsprojekterne, ”at det er et stort fremskridt for det grønlandske samfund at vi har opbygget kapacitet, som gør at vores institutioner kan varetage den ledende rolle i internationale udviklings- og forskningsprojekter. Jeg mener det er spændende projekter som vil blive gennemført i rigsfællesskabets formandsskabsår, og glæder mig derfor til at se resultater og virkninger af projekterne, til gavn for såvel Norden som det grønlandske samfund”.

Penge til den Nordatlantiske Udviklingsstrategi:
En særlig prioritet for den grønlandske samarbejdsminister har været at fremme den nordatlantiske udviklingsstrategi (NAUST), hvor målet er få implementeret strategien, med baggrund i de nye vision for Nordisk Ministerråd. Samarbejdsminister Vittus Qujaukitsoq udtaler ”Jeg ved at vi kan lære meget af hinanden i vestnordiske nationer i Nordatlanten, herunder at vi får udbygget forretningsforbindelser mellem os. Jeg håber således, at NAUST bliver en ledetråd for den nordiske indsats for Nordatlanten, en indsats som kan få positive konsekvenser for Grønland”.

Naalakkersuisoq er derfor meget glad for samarbejdsministrenes beslutning om tilvejebringelsen af 1,5 mio.kr til det fortsatte arbejde med udviklingsstrategien i 2020.

Afslutningsvis skal det nævnes at der i forbindelse med rigsfællesskabets formandsskabsår planlægges afholdt en række af Nordisk Ministerråds minister- og embedsmandskomitemøder i Grønland i 2020, således fordelt geografisk på forskellige grønlandske byer.

Du kan læse Kongeriget Danmarks formandsskabsprogram for 2020 her.

For yderligere oplysninger: Specialkonsulent Upaluk Poppel, Departementet for Udenrigsanliggender, upap@nanoq.gl