Naalaakkersuisoq for Uddannelse, Kultur, Kirke og Udenrigsanliggender Ane Lone Bagger’s tale

Naalaakkersuisoq for Uddannelse, Kultur, Kirke og Udenrigsanliggender Ane Lone Bagger’s tale ved nordiske udenrigsministres redegørelse ved Nordisk Råds session onsdag 30/10 -19 i Stockholm.

Kære Præsidium, kære kollegaer,

I det forgangne år, har der således været store begivenheder og skift, som har haft betydning for vores land.

Vi ser i disse år en markering af de større magters interesser i Arktis, herunder militært. Dette er er en virkelighed vi ikke har set de seneste årtier, men er en situation vi som et land og som en del af et rigsfællesskab, skal forholde os til.

Der vises interesse i at øge samarbejdet med Grønland fra amerikansk side - og Naalakkersuisut arbejder for at alle aktiviteter, er til størst mulig gavn for det grønlandske folk. Sammen med den amerikanske beslutning om genoprettelse af et amerikansk konsulat i Grønland, og de officielle kontakter, så er Naalakkersuisut sikre på, at vi kan have en god dialog.

Som der er blevet sagt så er vores land ikke til salg, men vi er åbne for samarbejde og handel.
Fortsat ønsker vi dog en reel grønlandsk nytte af den militære tilstedeværelse i vores land, hvilket er en prioritet ift. vores drøftelser med såvel Danmark som USA.

Det tættere samarbejde med Island er blevet styrket gennem etableringen af vores repræsentation i Reykjavik. Vores repræsentation bidrager til at videreudvikle og styrke vores politiske, kulturelle og handelsmæssige forbindelser med Island.

Naalakkersuisut forventer her et styrket samarbejde vedrørende infrastruktur, herunder luftfart og søfragt, men også turisme-, anlægsindustri- og fiskerisektoren.

Vi skal selv sætte dagsordenen for vores udvikling som folk. Vi skal selv sikre, at omverdenen kender vores politik og prioriteringer. Og omverdenens interesse for vores land skal føre til resultater, til gavn for det grønlandske folk.

Qujanaq.