Ukorrekt oplysning om tab af 78 millioner kroner

Ifølge artikel på KNR.GL udsendt den 31. oktober 2019 med overskriften ”Der fiskes for 78 mio.kr i kvotefrie områder” fremgår det, at en eventuelt ophævelse af de kvotefrie områder vil betyde at fiskerne i Upernavik, Uummannaq og Diskobugten tilsammen derved vil miste en omsætning 78 mio.kr. Derudover henvises til radioavisens behandling af emnet i dag d.31 oktober.

Denne fremstilling er ikke korrekt, og udsagnet må derfor bero på en misforståelse omkring kvotefrie områder og TAC- en i forvaltningsområderne Upernavik, Uummannaq og Diskobugten.

Det er korrekt at fiskeriet i de kvotefrie områder, i de 3 forvaltningsområder tilsammen, i 2018 var på i alt 4.325 tons. En ophævelse af kvotefrie områder, vil dog ikke betyde at denne mængde ikke længere kan fiskes. Hovedparten af de omtalte 4.325 tons bliver fisket i forvaltningsområde Upernavik, og i 2018 blev der således fisket i alt 2.829 tons i det kvotefrie område i Upernavik.

Forvaltningsområde Upernavik havde i 2018 en betydelig kvoterest på i alt 4780 tons. Denne kvoterest var fordelt med en kvoterest til joller på i alt 1.937 tons og en kvoterest til fartøjer på i alt 2.843 tons.

Såfremt der ikke havde været kvotefri områder i 2018, ville en stor andel af de omtalte 4.325 tons, således have været en del af det kvoteret fiskeri og dermed reduceret de betydelige kvoterester.

Det fremgår ikke af hverken artiklen på KNR eller i radioavisens behandling, at den del som i dag betegnes som kvotefrit område i Upernavik, med forslaget til ny hellefiskebekendtgørelse indstilles til at være omfattet af TAC i Upernavik. Det skal således præciseres at det fiskeri der foregår i de kvotefrie områder i både Upernavik, Uummannaq og Diskobugten, med det nye forslag ønskes omlagt til ikke længere at være kvotefrit.

En ophævelse af kvotefrie områder vil således betyde at Naalakkersuisut hvert år fastsætter den totale grænse for hvor meget der kan fiskes i hvert forvaltningsområde, i modsætning til i dag hvor der ud over den fastsatte TAC, er kvotefrie områder uden begrænsninger.

Kontaktperson, departementschef, Jørgen Isak Olsen. Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug. E-mail: jio@nanoq.gl