Øget nordisk samarbejde om hav og klima

Nordiske flag

Formanden for Naalakkersuisut har underskrevet en nordisk ministererklæring om hav og klima. Erklæringen er tiltrådt af de nordiske miljø- og klimaministre i forbindelse med det nordiske miljø- og klimaministermøde i Stockholm, hvor netop hav, klima og biodiversitet er på dagsordenen.

Fælles indsats i Norden

Klimaforandringerne påvirker vores havområder. De nordiske klima- og miljøministre vil med ministererklæringen om hav og klima styrke indsatsen for havet. Der skal blandt andet gennemføres initiativer, som giver øget viden om, hvordan klimaforandringerne påvirker havene.

 

Ved fælles nordiske initiativer vil man også kunne få mere viden om miljøtilstanden i havområderne og blive bedre rustet til at sætte ind overfor negative forandringer i havet. Man vil samtidig bestræbe sig på at øge videndeling om, hvilken effekt forandringerne har på lokalsamfund og de mennesker, der er afhængige af havet.

 

Læs ministererklæringen om hav og klima her.

 

Ministererklæringen blev underskrevet af de nordiske klima- og miljøministre under Nordisk Råds session i Stockholm onsdag den 30. oktober 2019.

 

For yderligere information kontakt:

Departementschef i Departementet for Natur og Miljø
Mette Skarregaard Pedersen Tlf.: 529844 E-mail:
mesp@nanoq.gl