Workshop om tangs potentiale som eksporterhverv

Tang er en sund fødevare, som med den rette forarbejdning og tilberedning har en fantastisk smag. Derfor har tang potentialet til at blive en succesfuld grønlandsk eksportvare. Det var en af konklusionerne ved en tang workshop, som blev afholdt af Naalakkersuisoq for Erhverv, Energi og Forskning den 28. oktober 2019. Der var over 30 deltagere ved workshoppen, og der var deltagere med mange forskellige baggrunde. Der var repræsentanter fra kommunalbestyrelser, selvstyret, mindre og støre virksomheder, interesseorganisationer, erhvervsfremmeselskaber, iværksættere, studerende, forskere, restaurationsbranchen samt andre med interesse for tang.

Ved workshoppen blev der fortalt om tidligere og nuværende projekter med at producere tang. Det blev klart, at der er mange forskellige former for tang, og det kan forarbejdes på flere forskellige måder. Derfor viste workshoppen, at det er vigtigt at samle tanginteressenter, så de kan dele deres mange gode ideer med hinanden. Denne gode dialog og vidensdeling kan skabe grobund for at igangsætte eller udvikle nye tangprojekter. De mange gode ideer og forslag, som deltagerne kom med, vil nu blive anvendt i det videre arbejde med at udvikle tangerhvervet.

Naalakkersuisoq for Erhverv, Energi og Forskning Jess Svane udtaler:
Workshoppen viser, at tang har et stort potentiale som eksportvare. Dette potentiale skal vi løfte i flok. Det var derfor en stor glæde for mig, at der var over 30 deltagere ved workshoppen. De mange gode anbefalinger og input som deltagerne kom med, vil vi nu se nærmere på og anvende til at udvikle tangerhvervet.

Et af de vigtigste input ved workshoppen var, at det er vigtigt med et tæt og godt samarbejde, hvis tangområdet skal udvikle sig yderligere. Derfor vil det videre arbejde med de mange input og anbefalinger fra workshoppen ske i tæt samarbejde med de mange interessenter, som arbejder med tang.


For yderligere information kontakt

Departementet for Erhverv, Energi og Forskning, tlf: +299 345000, e-mail: isiin@nanoq.gl