Vestnordiske ministre mødtes i Nuuk

Det årlige møde mellem de vestnordiske ministre i Vestnordisk Råd blev i år afholdt i Nuuk 22. oktober 2019. Her samledes repræsentanter fra Island, Færøerne og Grønland, for at drøfte dette års tema: Vestnorden og havet.

Vestnordisk Råd er nedsat af de vestnordiske lande, Island, Færøerne og Grønland med det formål, at samarbejde om og arbejde for de vestnordiske interesser. Rådet består af parlamentarikere fra alle tre lande, og afholder hvert år et årsmøde, som skiftevis holdes i de tre medlemslande. I år var det Grønlands tur til at være vært.

Naalakkersuisoq for Uddannelse, Kirke, Kultur og Udenrigsanliggender, Ane Lone Bagger deltog som repræsentant fra Naalakkersuisut. Fra Island deltog den Kristján Þór Júlíusson, Islands Minister for Fiskeri og Landbrug, på vegne af den islandske udenrigsminister, Guðlaugur Þór Þórðarson.

Til årsmødet var Naalakkersuisoq, Ane Lone Bagger og den islandske minister, Kristján Þór Júlíusson, Islands Minister for Fiskeri og Landbrug, inviteret til at holde en tale om årsmødets tema, ”Vestnorden og havet”.

I sin tale fremhævede Naalakkersuisoq, Ane Lone Bagger vigtigheden i at finde nye samarbejdsmuligheder mellem de vestnordiske lande. For sammen at kunne stå stærkere i arbejdet for at mindske plastikforurening og spøgelsesfiskeri.
Naalakkersuisoq påpegede, at der i Grønland såvel som i de andre vestnordiske lande, er et stort problem med tabte fiskeriredskaber. Derudover nedbrydes redskaberne langsomt og bliver til mikroplast der forurener havmiljøet- og livet.

Naalakkersuisoq fremhævede derfor, at ”et samarbejde imellem de Vestnordiske lande kan give os en større indsigt og herigennem finde fælles løsninger til disse udfordringer, som berører os alle”. Ane Lone Bagger slutter sin tale; ”Samarbejde og dialog er vigtigt. Jeg er glad for at vi er vært for det Vestnordiske årsmøde, og får mulighed for at mødes med parlamentarikerne fra Færøerne, Grønland og Island. Jeg er også meget tilfreds med mødet med den islandske fiskeriminister, hvor vi fik lejlighed til at drøfte væsentlige og samfundsrelevante emner af betydning for alle tre lande ”.

For yderligere oplysninger kontakt Upaluk Poppel, fra Departement for Udenrigsanliggender, upap@nanoq.gl og ministersekretær Rosa Thorsen, rosath@nanoq.gl