Sætter kurs mod styrket samarbejde om udenrigs- og sikkerhedspolitik

Udenrigsminister Jeppe Kofod og Naalakkersuisoq for Uddannelse, Kultur, Kirke og Udenrigsanliggender Ane Lone Bagger tager et vigtigt skridt i dialogen om styrket udenrigs- og sikkerhedspolitisk samarbejde

Under Kofods besøg i Nuuk drøftede udenrigsministeren og Naalakkersuisoq, hvordan samarbejdet i rigsfællesskabet om udenrigs- og sikkerhedspolitik kan styrkes. Derudover drøftede de en række områder hvor der er et tæt samarbejde mellem Grønland og Danmark, herunder partnerskabsaftalen med EU og Kongerigets arktiske strategi. Kongerigets nuværende arktiske strategi udløber i 2020, hvorfor en ny skal udarbejdes.

 

Der har sjældent været så megen fokus på Arktis og Grønland fra stormagternes side som nu. Der var på mødet enighed om vigtigheden af Ilulissat erklæringen, herunder at fastholde Arktis som et lavspændingsområde.

 

Jeppe Kofod udtaler:

 

”Vi har i dag haft en god første drøftelse af, hvordan vi kan virkeliggøre regeringens mål om at sikre et ligeværdigt, positivt og styrket samarbejde i Rigsfællesskabet. Stærke fællesskaber skaber man med gensidig åbenhed og respekt. Det ligger mig meget på sinde, at udenrigstjenesten viser, at den er til for hele Rigsfællesskabet. Det handler bl.a. om, at vi sikrer en høj bevidsthed i udenrigstjenesten om grønlandske og færøske prioriteter. I den allernærmeste fremtid skal vi se på hvordan vi kan omsætte de idéer, vi har drøftet i dag, til konkrete tiltag. Jeg ser frem til at have en tilsvarende drøftelse med min færøske kollega, Jenis av Rana, på mit snarlige besøg til Tórshavn.”

 

Naalakkersuisoq Ane Lone Bagger udtaler:

 

”Først og fremmest er jeg meget glad for, at den danske udenrigsminister så tidligt efter hans udnævnelse besøger Grønland, og at der fra den nye regerings side vises stor interesse for Grønland. Jeg er fortrøstningsfuld for et tættere og ligeværdigt samarbejde kan skabes mellem Nuuk og København. Det er her vigtigt med handling, at vi får startet en proces med at se på, hvordan vi kan styrke samarbejdet. Samtidig vil vi understrege, at det er os der er den arktiske del af Kongeriget. Det er således os, der mærker de ændringer, der sker i Arktis og de hertil hørende konsekvenser. Det er derfor afgørende for Naalakkersuisut, såfremt vi skal være medejere af strategien, at en ny arktisk strategi for Kongeriget tager højde for Grønlands interesser”.

 

For yderligere presse:

For udenrigsminister Jeppe Kofod:

Anders Vestergaard Kaldan, +45 20 59 21 80

 

For Naalakkersuisoq for Uddannelse, Kultur, Kirke og Udenrigsanliggender Ane Lone Bagger:

Rosa Thorsen, +299 55 33 03