Videreførelse af Kangerlussuaq

 

Arbejdsgruppen mellem Naalakkersuisut og Forsvarsministeriet om videreførelse af Kangerlussuaq Lufthavn skal det næste år arbejde på en model for, hvordan lufthavnen kan stilles til rådighed for Forsvaret.

 

I den forbindelse er Forsvarsminister Trine Bramsen kommet med følgende udtalelse til både KNR og Sermitsiaq den 7. oktober 2019:

 

”Kangerlussuaq Lufthavn er vigtig for forsvarets fly, og vejrforholdene skaber de bedste forudsætninger for, at vi kan overvåge, lave suverænitetshævdelse og eftersøgnings- og redningstjeneste. Der er nedsat en arbejdsgruppe, som skal undersøge økonomien nærmere. Forsvaret er sit kommende ansvar bevidst og er klar over, at der vil være udgifter forbundet hermed, herunder til renovering og videreførelse landingsbanen”.

 

Naalakkersuisoq Karl Frederik Danielsen udtaler: ”Med sin udtalelse den 7. oktober 2019 bekræfter Forsvarsminister Trine Bramsen, at der er en fælles forståelse mellem Naalakkersuisut og Staten om at Forsvaret er indforstået med at afholde udgifter til renovering og videreførelse af landingsbanen.

 

For yderligere oplysninger kontakt ministersekretær Anders Samuelsen, mailadresse ansa@nanoq.gl.