Politisk ønske om at flere tager ansvar for sundhed

16 inatsisartut medlemmer deltog på heldagsseminaret om fremtidens sundhedsvæsen, som Naalakkersuisoq for Sundhed Martha Abelsen havde inviteret til den 14. oktober.

 

Formiddagen blev brugt til oplæg fra landslægen, sundhedsledelsen og 3 medarbejdere fra Sundhedsvæsenet, som beskrev deres hverdag. Landslægen og sundhedsledelsen havde fokus på strukturelle og samfundsmæssige udfordringer og på kapacitetsudfordringer, såsom personale, økonomi mv.

 

De tre medarbejdere fra Sundhedsvæsenet udtrykte alle et ønske om at borgerne tager ansvar for egen sundhed samt at der er en større viden i befolkningen om den daglige opgaveløsning i sundhedsvæsenet. F.eks. bruges der alt for lang tid på opgaver, hvor den enkelte burde tage et større eget-ansvar og der mangler viden om at ventetider til lægekonsultation kan skyldes daglige prioriteringer af akutte henvendelser. Det blev også nævnt, at der ligger et stort pres på personalet, når patienter og borgeres utilfredshed bliver personligt rettet mod dem.

 

Martha Abelsen udtaler: ”Budskabet fra de ansatte i sundhedsvæsenet er, at der i langt højere grad skal være en grundlæggende forståelse for vigtigheden af egen sundhed. Hvis vi skal have det optimale ud af vores sundhedsvæsen, så er vi nødt til at tage større ansvar for vores egen sundhed og være bedre til at passe på os selv.”

 

Eftermiddagen blev brugt til diskutere 5 temaer, hvor der blandt andet blev drøftet følgende: 

 

Om fødesteder og kirurgisk beredskab blev det diskuteret at det er vigtigt at det faglige niveau der er i dag opretholdes og at sikkerheden omkring mor og barn skal prioriteres.  Befolkningen skal have mere oplysning om bevæggrundene for den struktur omkring fødesteder der er i dag. 

 

Om kræftbehandling blev det foreslået at indføre retten til at indgå et livstestamente hvor den kræftsyge får mulighed for i en samtale med lægen eller sygeplejersken, f.eks. at kunne lave aftaler tidligt i et kræftforløb om varigheden af et behandlingsforløb. 

 

Omkring temaet behandling frem for bemanding var der et forslag om at oprette et landsækkende call center, således at borgere i yderområder kan få hurtig sundhedsfaglig hjælp over telefonen uanset tidspunkt på døgnet. En mere omfattende brug af telemedicin blev også foreslået, ligesom vigtigheden af en oplysning og forventningsafstemning med borgerne omkring sundhedsvæsenets ydelser blev pointeret.

 

Martha Abelsen afrundede seminaret med at udtrykke glæde over de mange gode input og forslag, som viser at der er stor forståelse på tværs af partierne for sundhedsvæsenets udfordringer. 

 

”Vi som politikere har ansvaret for at lægge de overordnede rammer for sundhedsvæsenet og jeg ser frem til det videre samarbejde med familie og sundhedsudvalget om de mange forslag der kom under seminaret, herunder at skabe en forventningsafstemning med befolkningen.

 

For yderligere oplysninger kontakt Inger Heilmann Larsen på tlf.: +299 346495 el. 554160 eller e-mail: ihla@nanoq.gl.