Forskønnelse af Selvstyrets tomme bygninger – en del af Nuuk Nordisk Kulturfestival

Departementet for Boliger og Infrastruktur har indgået et samarbejde med Nuuk Kunst Museum, National Museet og Rene Design, omkring forskønnelse af Selvstyreejede tilskoddede tomme flerfamilehuse.

Naalakkersuisoq Karl Frederik Danielsen udtaler:
”En del af Selvstyrets boliger står til nedrivning spredt over hele landet. Nedrivningsopgaverne udbydes løbende og sker i en jævn takt, så de stedlige entreprenører har mulighed for at byde på opgaverne. Det gavner den lokale beskæftigelse. Det betyder dog også, at boligblokkene står tomme i en periode og skæmmer bybilledet. Et forskønnelsesprojekt kan i en periode skabe et løft i bybilledet indtil bygningerne rives ned og skaber mulighed for nyt byrum.”

Projektet indebærer, at mange af de skodder der i dag dækker vinduer og døre i bygningerne, bliver udskiftet med kunstværker. Projektet kan deles i tre dele, hvor der i hver del er tale om forskellige kunstværker.

1. Der er indgået et samarbejde med Sacha Malinsky (Cheeky), der har erfaringer med streetart workshops i Grønland, specielt i Nuuk og i Sisimiut. Der laves et workshop i Katuaq for unge, der kan male skodderne som ’live’ painting, så man kan følge processen undervejs. Workshopen afholdes i uge 41 i oktober, i forbindelse med Nuuk Nordisk Kulturfestival. De malede skodder vil herefter blive hængt op på de tomme boliger ved ”Trussely”.

2. Nationalmuseet har affotograferet gamle kunstværker, der har været opmagasineret i en længere periode. Ideen er at der påføres forskellige motiver på skodderne med lokal kunst eller andre motiver fra den pågældende by, for at shine op på de utiltalende krydsfinerskodder. Motiverne vil således ikke alene udsmykke de tomme bygninger, men også vise en del af byen kunstneriske historie. Et lokalt grafisk design og produktionsfirma – Rene Design - vil stå for printning af motiverne på stærke og vejrbestandige plancher, der kan klæbes på pladerne.

3. Rene Design vil udarbejde fotos som viser personer bag ved vinduer, således det giver en effekt som om der er personer inde i bygningen. Disse billeder vil blive påført på skodder, og blive hængt op i en enkelt by.

Inden produktion af motiverne skal der afklares de standard størrelser samt antal af skodder der er behov for. Dette arbejde pågår, hvor der herefter kan iværksættes opsætning af skodderne i de diverse byer. Dette udføres i samarbejde med INI A/S.

Spørgsmål til nærværende bedes henvendt til ministersekretær Anders Samuelsen, ansa@nanoq.gl