Økonomisk kompensation for tabt arbejdsfortjeneste i uforskyldte ledighedsperioder

Erik Jensen

Hjemsendte medarbejdere, som lige pludselig står uden indkomst fra en virksomhed pga. produktionsstop, har mulighed for at modtage arbejdsmarkedsydelse fra det offentlige. Produktionsstop kan være en midlertidig lukning af en virksomhed på grund af uforudsete omstændigheder, lyder det fra Naalakkersuisoq for Råstoffer og Arbejdsmarked, Erik Jensen.


Betingelser for at modtage arbejdsmarkedsydelse
Hvis en lønmodtager på grund af produktionsstop hjemsendes uden løn har vedkommende ret til arbejdsmarkedsydelse iht. lovgivning, når følgende betingelser er opfyldt:
- har haft arbejde i mindst 182 timer i løbet af de sidste 13 uger
- er fyldt 18 år eller er forsørger
- har folkeregisteradresse i Grønland
De hjemsendte personer bedes rette henvendelse til Majoriaq for at ansøge om arbejdsmarkedsydelse på første dag for hjemsendelsen.

Det siger Naalakkersuisoq Erik Jensen som yderligere information i tillæg til en udtalelse fra SIP Uummannaq om, at Nukissiorfiit må dække den mistede løn for ansatte i Royal Greenland den 4. oktober 2019.


For yderligere oplysninger, kontakt

Jørgen T. Hammeken-Holm
Departementchef
JOEH@nanoq.gl
Toqq/direkte 34 68 46