Overførsel af kvoter for sildepisker

Naalakkersuisoq for Fiskeri, Fangst og Landbrug har med inddragelse af KNAPK og erhvervskonsulenter fra de fem kommuner besluttet, at overføre 18 sildepisker fra kvoten for fartøjer med harpunkanon til fællesfangstkvoten for sildepisker således, at der er 52 sildepiskere tilbage til fartøjer med harpunkanon.

Naalakkersuisoq for Fiskeri, Fangst og Landbrug har på baggrund af fangststatus og kvotegruppens enige indstilling besluttet, at overføre 18 sildepiskere til fællesfangstkvoten i Vestgrønland med virkning fra og med den 2. oktober 2019. Al fællesfangst er forbudt fra dagen før fordelingsdagen (dato fastsættes lokalt i kommunen) og kan først startes, når kommunalbestyrelsen efter høring af den lokale fisker- og fangerforening har foretaget og offentliggjort en ny fordeling.

Den 20. december 2018 og 30. august 2019 blev der ved pressemeddelelse orienteret om en årlig grundkvote på 164 sildepiskere i Vestgrønland samt en carry-over kvote fra 2018 på 48 stk. 50 sildepiskere kunne fanges som fællesfangst og 114 blev tildelt harpunfangsten fra grundkvoten. Den totale kvote for Østgrønland er på 20 dyr.

Pr. 1. oktober var der modtaget information i APNN om, at der var fanget 92 sildepiskere i Vestgrønland ved fællesfangst og 44 sildepiskere af fartøjer med harpunkanonfangst, givende en restkvote på hhv. 24 og 52 stk. efter overførsel. I Østgrønland var der fanget 9 sildepiskere, givende en restkvote på 11.

Overførsel (øgelse) til fællesfangst bliver følgende i Vestgrønland:

Avannaata kommunia                               2

Kommune Qeqertalik                                4

Qeqqata kommunia                                   4

Kommuneqarfik Sermersooq Vest             3

Kommuni Kujalleq                                     5

Total:                                                        18:

Oversigt: Fangststatus for fællesfangst på sildepisker pr. 1. oktober 2019 for Vest- og Østgrønland.


Status for fællesfangst på sildepisker pr. 1. oktober 2019:

Følgende fangstdata er baseret på fangstmeldinger, som APNN har modtaget pr. 1. oktober 2019. Der skal således tages forbehold for, at enkelte rapporteringer endnu ikke er indleveret til APNN.

Oversigt: Fællesfangst på sildepisker, Vestgrønland

Vestgrønlands-bestanden

Fangst

Kvote

Restkvote

Pr. 1/10

Overførsel

1/10

Samlet rest

Qaanaaq

0

1

1

2

7

Upernavik

12

6

0

Uummannaq

3

5

4

Ilulissat

2

2

0

Qeqertarsuaq

12

3

-1

4

5

Qasigiannguit

1

3

2

Aasiaat

10

3

-1

Kangaatsiaq

5

3

1

Sisimiut

8

3

0

4

4

Maniitsoq

15

4

0

Nuuk

6

3

1

3

4

Paamiut

3

3

0

Narsaq

6

4

0

5

4

Qaqortoq

3

3

1

Nanortalik

6

4

-2

TOTAL

92

50

6

18

24

Fællesfangst på sildepisker, Østgrønland

Østgrønlandsbestanden

Fangst

Kvote

Samlet rest

Ittoqqortoormiit

0

8

8

Tasiilaq

9

12

3

TOTAL

9

20

11

 

For nærmere information kontakt Amalie Jessen, afdelingschef, Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug, tlf.: 34 5304, e-mail: amalie@nanoq.gl