Bedre vilkår for ældre i vort land

Fra 2020 vil alle ældre i vort land få en person, der kan formidle viden om vilkår for ældre til politikere, myndigheder, organisationer og yde råd og vejledning til ældre. Ligeledes vil ældre, der er erhvervsaktive opleve, at de for et økonomisk incitament for at fortsætte på arbejdsmarkedet

Generelt er vores levevilkår blevet bedre, vi lever længere og vi bliver flere og flere ældre. Det kan vi kun glæde os over.

Mange ældre vil gerne fortsat være aktive på arbejdsmarkedet, men oplever, at loven om alderspension kan mindske det økonomiske motiv for at være arbejdsmarkedsaktiv.

På denne baggrund har Naalakkersut på Inatsisartuts efterårssamling fremlagt et lovforslag om ændring af Inatsisartutloven om alderspension, således at flere beløbsgrænser ændres i loven.

Naalakkersuisoq for Sundhed, Sociale Anliggender og Justitsområdet, Martha Abelsen udtaler i den sammenhæng: ”Jeg vil gerne ønske alle ældre i vort land tillykke med dagen. Jeg er meget glad for, at levevilkårene for ældre generelt bliver bedre. Jeg ser dog gerne, at ældre efter eget ønske kan forblive på arbejdsmarkedet og nyde godt af den ekstra indtægt, det giver.”

Et andet initiativ, som kan styrke ældres vilkår i samfundet, er lovforslaget om en ældretalsmand, som fremsættes på Inatsisartuts efterårssamling. Ældre fortjener at få bedre mulighed for at fremkomme med synspunkter og ønsker til et godt liv som ældre.

Naalakkersuisoq udtaler: ”Den ældre del af befolkningen skal sikres gode rammer og vilkår, der stemmer overens med deres behov og ønsker om et godt liv. Lad os bruge markeringen af FN’s Internationale dag for ældre til at fejre vores ældre”, afslutter Martha Abelsen.

Den 1. oktober er FN’s Internationale dag for ældre. Dette er en god anledning til at sætte fokus på levevilkårene for de ældre medborgere i vores land.


Kontakt
For nærmere information kontakt ministersekretær Inger Heilmann Larsen på e-mail: ihla@nanoq.gl eller tlf. + 299 554160