Seneste udgave af udkastet til VSB-redegørelsen for Kvanefjeldsprojektet offentliggjort

Departementet for Råstoffer og Arbejdsmarked har modtaget flere anmodninger om aktindsigt i udkastet til Redegørelsen for Vurdering af Samfundsmæssig Bæredygtighed (VSB-redegørelsen) for Kvanefjeldsprojektet. Departementet har afgjort, at det senest indleverede udkast til VSB-redegørelsen kan være genstand for aktindsigt. I den forbindelse har departementet valgt at offentliggøre de foreløbige versioner af seneste udkast, idet departementet finder, at alle bør have adgang til dokumenterne på samme tid. Dette uanset, at udkastet til VSB-redegørelsen vil blive offentligt tilgængelig i forbindelse med høringen, jf. råstoflovens § 87 b.

 

Det skal derfor understreges, at denne offentliggørelse af den grønlandske, danske og engelske version af seneste udkast til VSB-redegørelsen ikke kan betragtes som en påbegyndelse af høringen af udkastet til VSB-redegørelsen jf. råstoflovens § 87 b

 

En påbegyndelse af høringen af udkastet til VSB-redegørelsen i henhold til råstoflovens bestemmelser vil til sin tid blive annonceret herpå Naalakkersuisut.gl. Efter høringen skal der udarbejdes en hvidbog, hvori såvel myndigheder som råstofselskabet skriftligt forholder sig til skriftligt afgivne høringssvar samt fremførte kommentarer på de høringsmøder, som vil blive afholdt i de byer og bygder, der særligt berøres af projektets planlagte aktiviteter. Det reviderede udkast til VSB-redegørelsen vil sammen med hvidbogen blive forelagt Naalakkersuisut til godkendelse i forbindelse med, at Naalakkersuisut tager stilling til, om der skal udstedes en udnyttelsestilladelse. Den endelige og af Naalakkersuisut godkendte VSB-redegørelse og hvidbog vil efter en mulig godkendelse bliver offentliggjort på Naalakkersuisut.gl  

 

I forlængelse af ovenstående bør der derfor ved læsning af udkastet, der er offentliggjort som følge de modtagne anmodninger om aktindsigt, udvises forsigtighed i forhold til at drage konklusioner om projektets samfundsmæssige betydning. Grundlaget for de foreløbige konklusioner kan således ændres i relation til den endelige og af Naalakkersuisut godkendte udgave af VSB-redegørelsen.

 

For yderligere oplysninger kontaktes: Jørgen T. Hammeken-Holm, Departementschef for Råstoffer og Arbejdsmarked. Tlf.: +299 34 68 46 Mail: joeh@nanoq.gl


Klik på nedenstående links for at få adgang til seneste udkast til VSB-redegørelsen:

Grønlandsk version af VSB-redegørelsen af 11. juni 2019

 

Engelsk versionaf VSB-redegørelsen af 11. juni 2019

 

Dansk version afVSB-redegørelsen af 11. juni 2019

 

En tidligere udgave af udkastet til VSB-redegørelsen blev offentliggjort i efteråret 2018: Klik her.