Inklusion er temaet for handicapugen 41

Inklusion betyder, at alle er med i fælleskabet.

Mennesker med handicap bor overalt i Grønland. Mennesker med handicap er andet og meget mere end deres handicap.
Mennesker med handicap - store og små - vil vildt gerne være en del af samfundet, arbejdsmarkedet, det sociale liv, sportsklubberne, uddannelserne, folkeskolerne, daginstitutionerne - ja ALT.

Derfor er temaet for Handicapuge 41 2019: INKLUSION.
Mennesker uden handicap inviteres ind i mennesker med handicaps liv og omvendt, så vi alle kan opleve fællesskabet og erfare, at vi alle er mennesker med hver vores ressourcer og udfordringer.

Så nu er det op til dig at stable et arrangement på benene i Handicapuge 41, hvor alle – store og små – inviteres ind i fællesskabet.

• Er du ildsjæl i den lokale sportsklub, kan du søge penge til et arrangement, hvor mennesker - børn eller voksne - inviteres til at deltage i klubbens træning på hver sine præmisser. Læs evt. om, hvordan Lykkeliga i Nuuk er startet her.

• Er du en fremsynet virksomhedsejer eller –bestyrer, kan du invitere mennesker med handicap på besøg i din virksomhed eller butik og høre, hvad de har at tilbyde dig.

• Er du et frisk medlem i en handicapforening, kan du søge penge til et arrangement, hvor du inviterer dit lokalsamfund til at opleve, hvad I laver i foreningen.

• Er du lærer i en specialklasse, kan du invitere til et arrangement, hvor I viser hele byen eller bygden, hvad I laver i skolen.

• Er du en proaktiv studievejleder på det lokale gymnasium, erhvervsskole eller en anden videregående uddannelse, kan du invitere til åbent hus for unge og voksne med handicap, som ønsker at komme i gang med en uddannelse.

• Er du et dejligt menneske med handicap, kan du søge penge til et arrangement, hvor du eller dine forældre fortæller om dit liv med handicap, og hvad du kan bidrage med i lokalsamfundet.

• Er du medlem i en forening, kan du søge penge til et arrangement, hvor du inviterer mennesker med handicap til at deltage for at se, hvad din forening laver - og ikke mindst, hvad de besøgende kan bidrage med i din forening.

Med andre ord - Har du en god idé til et socialt arrangement, hvor mennesker med og uden handicap kan lege sammen, tage på tur sammen, lave et kunstværk sammen, bygge en skaterbane sammen eller noget helt tredje, kan du søge penge til det hos:

Styrelsen for Forebyggelse og Sociale forhold, som uddeler penge til arrangementer i Handicapuge 41.

Kontakt
For nærmere information kontakt Styrelsen for Forebyggelse og Sociale Forhold på e-mail: IASS@nanoq.gl