Grønlandsk – Dansk samarbejde med fokus på børnene

Alle børn i Grønland har krav på et trygt, sundt og godt børneliv. Folketinget har i går afsat 5,3 mio. kr. for resten af 2019 til en styrket indsats i Grønland.

Folketinget afsatte i går 5,3 millioner kroner for resten af 2019, som bl.a. skal bruges til:
• Et akutteam af socialrådgivere, psykologer og familiebehandlere, der kan bistå med sagsbehandling og behandlingsindsatser over for udsatte børn og unge i Tasiilaq
• Styrket behandlingsindsats til børn og unge i hele Grønland, som er ofre for seksuelle overgreb.

Disse initiativer skal ses i sammenhæng med en række initiativer, som tilbydes eller er igangsat af Styrelsen for Forebyggelse og Sociale Forhold:
• Løbende konsulentbistand til kommunerne med fokus på opkvalificering og supervision.
• Opkvalificeringskurser i børneinddragelse og børnesamtaler i alle kommuner
• Oprettelse af et team til understøttelse af kommunerne i sager om seksuelle overgreb
• Udvikling af undervisningsmateriale om grænsesætning i samarbejde med Red Barnet
• Opprioritering af forælder uddannelsesprogrammet MANU i Tasiilaq.
• Etablering af rollemodelkorpset Killiliisa, som rejser rundt i hele landet
• Udvikling af landsdækkende anonymt støtte- og behandlingstilbud til personer, der har tænkt på at krænke men endnu ikke har gjort det
• Indsatser til børn og unge, der krænker andre børn og unge
• Programudvikling med fokus på lokale forhold
• Etablering af hjemmeside til befolkningen med fokus på et sundere liv
• Udvidet åbningstid ved Tusaanga
• Etablering af en Tusaanga - Østgrønland

”Hjælpen fra Danmark, indsatserne fra Styrelsen for Forebyggelse og Sociale Forhold og de mange indsatser, som de frivillige organisationer har igangsat, supplerer hinanden meget fin. Det er mit håb, at mange børn vil opleve, at vi arbejder for at forbedre deres forhold” siger Naalakkersuisoq for Sundhed, Sociale Anliggender og Justitsområdet, Martha Abelsen, og fortsætter, ”Jeg ved, at udfordringerne er store, men er overbevist om, at vi er på rette vej. Jeg bemærker ligeledes, at de igangsatte initiativerne svarer til de anbefalinger, som politiet netop er kommet med i deres rapport om seksualforbrydelser mod børn og unge i Tasiilaq”

Anbefalingerne fra politiets netop udgivne rapport vil blive inddraget i det tværgående arbejde mellem Grønland og Danmark, der skal komme med anbefalinger til, hvordan forholdene for udsatte børn og unge i Tasiilaq og resten af Grønland kan forbedres på længere sigt.Kontakt
For nærmere information kontakt ministersekretær Inger Heilmann Larsen på e-mail: ihla@nanoq.gl eller tlf. + 299 554160