Opbrugt carry-over for sildepiskerkvote for 2019, Vestgrønland

Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug skal hermed meddele, at årets carry-over for sildepiskerkvoten på 48 sildepiskere er opbrugt i Vestgrønland.

Der må per dags dato ikke fanges sildepiskere på denne type af kvote for resten af året 2019 i Vestgrønland.

Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug kan dog oplyse, at der stadigvæk er en restkvote i 2019 på sildepisker i både Vest og Østgrønland jf. nedenstående oversigter. Disse kan stadigvæk fanges af de områder, som har fået tildelt licens under grundkvoten, jf. pressemeddelelse 20. december 2018.

Vestgrønland, restkvote riffelfangst: 13 stk.

Vestgrønland, restkvote harpunkanonfangst: 71 stk.

Østgrønland, restkvote riffelfangst: 12 stk.

FÆLLES sildepisker 2019

Vestgrønland*

Fangst 2019#

Grundkvote 2019

Restkvote

Qaanaaq

0

1

1

Upernavik

11

6

1

Uummannaq

3

5

4

Ilulissat

2

2

0

Qeqertarsuaq

10

3

1

Qasigiannguit

0

3

3

Aasiaat

9

3

0

Kangaatsiaq

5

3

1

Sisimiut

8

3

0

Maniitsoq

15

4

0

Nuuk

6

3

1

Paamiut

3

3

0

Narsaq

6

4

0

Qaqortoq

3

3

1

Nanortalik

4

4

0

I alt:

85

50

13

* Qaanaaq, Upernavik, Uummannaq, Qasigiannguit, Narsaq og Nanortalik har per 1. januar 2019 ingen godkendte harpunkanonfartøjer.

# Fangst inklusiv brug af carry-over kvote på 48 stk. fra 2018.

Den årlige grundkvote for Vestgrønland for 2019 er på 164 dyr. Kvoten blev fordelt med 114 dyr til harpunkanonfartøjer og 50 dyr til fællesfangst. Fartøjer samt deltagere i fællesfangst med teknisk godkendelse til sildepiskerfangst jvf. betingelser i nedenstående bekendtgørelser kan fange i perioden 1. januar – 31. december. 

FÆLLES sildepisker 2019

Østgrønland

Fangst 2019

Grundkvote 2019

Restkvote

Ittoqqortoormiit

0

8

8

Tasiilaq

8

12

4

I alt:

8

20

12

* Ittoqqortoormiit og Tasiilaq har per 1. januar 2019 ingen godkendte harpunkanonfartøjer.

Den årlige grundkvote for Østgrønland for 2019 er på 20 dyr. Deltagere i fællesfangst med teknisk godkendelse til sildepiskerfangst jvf. betingelser i nedenstående bekendtgørelser kan fange i perioden 1. januar – 31. december.

For nærmere information kontakt Amalie Jessen, afdelingschef, Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug, tlf.: 34 53 04, e-mail: amalie@nanoq.gl