Præcisering af reglerne for ophold og opførsel i nærheden af en isbjørn

På baggrund af seneste observerede adfærd i Aasiaat, hvor en isbjørn opholdte sig tæt på byen, skal Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug komme med følgende præcisering af reglerne.

Jævnfør Selvstyrets bekendtgørelse nr. 3 af 14. september 2018 om fangst og beskyttelse af isbjørne, § 4, er det forbudt at:
- Lokke,
- Opsøge,
- Forfølge
- Eller på anden måde forstyrre isbjørne.

Det er ligeledes forbudt at:
- Forhindre eller forstyrre politi, jagtbetjente, kommunefogeder, eller anden bemyndigede persons arbejde i at skræmme isbjørn væk fra et område.

Sidste nævnt at det forbudt at:
- Anvende droner til at filme eller på anden måde at forfølge isbjørne.

Alle de ovennævnte forhold, kan medføre politianmeldelse og bøde, jævnfør bekendtgørelsens § 23.
For nærmere information kontakt Amalie Jessen, afdelingschef, Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug, tlf.: 34 53 04, e-mail: amalie@nanoq.gl