Lukning af laksefiskeriet 2019

Sidste dato for at fiske efter laks er onsdag d. 25. september 2019.

På baggrund af de fangstrapporter, som løbende er modtaget af GFLK, er det beregnet at årskvoten på 19,5 tons bliver opfisket i løbet af d. 25. september. Dette bliver derfor den sidste dag, hvor man kan fiske efter laks i år. Det betyder også at alle laksegarn skal være taget op på denne dato senest kl. 24.00.

Husk at rapportere dine fangster hurtigst muligt efter fangst – dette gælder både for erhvervs- og fritidsfiskere. Man skal også rapportere, hvis man ikke har fanget noget – den såkaldte 0-fangst rapportering.

Såfremt en erhvervs- eller fritidsfisker ikke har opfyldt sin rapporteringspligt, vil der ikke blive udstedt licens til næste fiskerisæson.

Har du endnu ikke rapporteret om dit fiskeri efter laks i 2019 kan du rapportere til GFLK. Blanket til rapportering findes på www.sullisivik.gl eller www.businessingreenland.gl og indsendes til gflk@nanoq.gl , Fax 34 63 60 eller Postboks 501, 3900 Nuuk.

Alle rapporter, inkl. 0-fangster, skal være rapporteret til GFLK senest d. 1. december 2019.

For yderligere oplysninger kontakt Grønlands Fiskerilicenskontrol på tlf. 34 50 00 eller via e-mail gflk@nanoq.gl