Naalakkersuisut repræsenteret ved international konference i Alaska

Naalakkersuisoq for Finanser og Nordisk Samarbejde Vittus Qujaukitsoq deltog den 12. september 2019 ved det 11. årsmøde i International Forum of Sovereign Wealth Funds (IFSWF) i Juneau, Alaska.

IFSWF’s formål er at promovere god regeringsførelse og højne investerings-standarder. Organisationen afholder årlige møder, hvor lederne af mere end 30 nationale investeringsfonde og politikere fra et stort antal lande i verden mødes for at udveksle erfaringer og netværke.

Naalakkersuisoq deltog på konferencen særligt med henblik på at indgå i en omfattende paneldebat, som havde overskriften Arktis; en region baseret på geopolitisk samarbejde.

I panelet indgik herudover følgende deltagere:

  • General David Petraeus, Formand for KKR Global Institute og tidligere direktør for the Central Intelligence Agency (CIA)
  • USCG vice-Admiral Matthew T. Bell Jr, kommandør for 17. kystvagtsdistrikt Guard, U.S. Coast Guard
  • Udaibir Das, Assistant Director og rådgiver inden for penge og kapitalmarkeder i den international valutafond (IMF).

Paneldebatten blev sendt på amerikansk TV, og den kan ses på dette link: https://youtu.be/JWQCAdWEv5s

Naalakkersuisoq lagde under debatten vægt på behovet for at fastholde en høj grad af internationalt samarbejde i og omkring Arktis, idet et sådant samarbejde, særligt når det gælder udnyttelsen af ressourcerne i Arktis, må ske i en frit og åbent samarbejde med befolkningerne i Arktis, hvis ret til selvbestemmelse naturligt må danne udgangspunkt for en sådan ressourceudnyttelse.

Der blev under rejsen også lejlighed til at mødes med Alaskas guvernør Mike Dunleavy, som udtrykte stor interesse for og viden om Grønland.

Endvidere blev der aflagt besøg hos non-profit organisationen Marine Exchange of Alaska (MXAK). MXAK har til formål at fremme maritim sikkerhed. Organisationen har etableret et omfattende teknisk sporingsapparat, som via satellitter og mere end 130 jordstationer kan følge fartøjer og gribe ind, når disse eksempelvis bevæger sig ind i farefyldte farvande eller pludselig nedsætter farten eller udviser anden iøjnefaldende adfærd. Organisationen samarbejder tæt med kystvagten og har betydeligt bidraget til højne den marine sikkerhed i et område på mere end 3 mio. kvadratkilometer.

Naalakkersuisoq udtaler efter rejsen ”Hvis vi ønsker at tiltrække investeringer til Grønland, så må vi være synlige og tilstede, der hvor investorerne mødes. Jeg håber med min deltagelse på konferencen og i den tilhørende debat at have bidraget til et positivt billede af Grønland som et investeringsland, men også som et land, der har et naturligt ønske og krav om at blive medinddraget som en ligelig aktør, når beslutninger om investeringer, infrastruktur og sikkerhed i Arktis drøftes i internationale fora og organer. Jeg var glad for at erfare en betydelig positiv opbakning bag disse synspunkter og herudover at opleve en mærkbar interesse for Grønland og Arktis, og de muligheder, som kan findes her.”.

Kontakt: Departementschef Nikolai S. Christensen direkte +299 346675, nsch@nanoq.gl