Forhøjelse af den kystnære hellefiskekvote i Diskobugten

Naalakkersuisut har d. 6. september 2019 besluttet at forhøje hellefiskekvoten i det indenskærs fiskeri i Diskobugten med 2.400 tons. Således vil den samlede totale fangstmængde TAC i Diskobugten i 2019 være på 10.580 tons. Den videnskabelige rådgivning for Diskobugten ligger på 5.120 tons.

Kvoten deles mellem fartøjs- og jollesegmentet efter den gældende fordelingsnøgle i Diskobugten på henholdsvis 53,3% og 46,7%. Den forhøjede kvotemængde til fartøjer kan ikke overføres til næste kvoteår, i henhold til § 7 stk. 2 i Selvstyrets bekendtgørelse nr. 8 af 8. april 2016 om licens og kvoter til fiskeri.

Kvoteoptaget af hellefisk i jollesegmentet i Diskobugten viser, at årskvoten er fisket op i indeværende uge. Med forhøjelsen vil der være 1.373 tons kvote til jollerne i Diskobugten resten af året, og som bliver fordelt mellem månederne. Med den forhøjede kvote forventes det, at fiskeriet kan holdes åbent resten af året 2019.

Forvaltningsområde Diskobugten vil løbende blive lukket, hvis og når den gældende månedskvote er opbrugt for resten af 2019.

Naalakkersuisut arbejder derudover på vurderinger af afskaffelse af de kvotefrie områder i område 47 samt stop for tilgang af licenser i Diskobugten.

Hvis man ønsker yderligere oplysninger, som ikke nævnes her, kan man rette henvendelse til Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug, apnn@nanoq.gl.

For nærmere information kontakt Jørgen Isak Olsen, Departementschef, Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug, e-mail: jio@nanoq.gl