Fokus på medansvar i Upernavik

Torsdag den 5. september besøgte Naalakkersuisoq Sundhed og Sociale anliggender Martha Abelsen alderdomshjemmet og elevhjemmet. Derudover holdt hun møder med Upernaviks lokaludvalg og forebyggelsesudvalget.

Temaerne der gik igen ved møderne er de store rekrutteringsudfordringer til stillinger i den offentlige sektor. Alderdomshjemmet har kun besat ca. halvdelen af stillingerne med fast personale. Dette præger mulighederne for at give den nødvendige pleje til de ældre, hvoraf langt de fleste er meget plejekrævende. Det fleste af beboerne på plejehjemmet kommer fra bygder.

Elevhjemmet for børn fra bygderne, har plads til et par og tredive elever fra 8-10 klasse. Der er 5 ansatte, således at der er voksne til stede 24 timer i døgnet. Personalet på elevhjemmet og skolerne har deltaget på Fair start uddannelsen, og på den måde fået værktøjer til at håndtere overgrebsproblematikker.

Samarbejdet mellem sundhedsvæsenet og familiecenteret omkring den tidlige indsats og Manu forældreuddannelsesprogram har haft en lidt træg start pga. barsel og rekruttering, men er ved at blive igangsat og to sundhedsassistenter er nu oplært til MANU programmet.


PÅ møderne med de to udvalg blev nævnt problemerne omkring brugen af alkohol og at der er brug for en holdningsændring i forhold til at bruge weekenderne på en sundere måde, end på at blive meget berusede. Sunde fritidsaktiviteter var således indsatsområder for begge udvalg.

”På møderne med de to udvalg, hvor jeg mærkede en stor vilje til og indsats for at arbejde med sunde aktiviteter, opfordrede jeg til også at se på hvordan unge kan involveres til at tage et medansvar. Det kunne f.eks. være ved at de unge er frivillige i forhold til at hjælpe alderdomshjemmet f.eks. med at gå en tur med de ældre på plejehjemmet el.lign.”


Martha Abelsen fortalte udvalgene at hun ønsker at komme tilbage til Upernavik på et senere tidspunkt og besøge de resterende bygder der ikke blev besøgt i denne omgang.

"Rekrutteringsudfordringer er en generel problematik for vore samfundsinstitutioner og jeg vil foreslå mine kolleger i Naalakkersuisut at vi ser på dette som en samlet analyse for samfundet generelt og ikke kun for særskilte sektorer" afslutter Martha Abelsen.

Har du brug for yderligere oplysninger kan du kontakte ministersekretær Inger Heilmann Larsen, mobil +299 55 41 60 eller e-mail ihla@nanoq.gl .