Ny afgiftsstruktur i Mittarfeqarfiit

Af Naalakkersuisoq Karl Frederik Danielsen

Naalakkersuisut har tidligere i år godkendt en ny afgiftsstruktur i Mittarfeqarfiit.

Med de nuværende lufthavnstakster genererer Mittarfeqarfiit underskud. Det betyder at lufthavnstaksterne ikke kan dække driftsomkostningerne i selskabet. Lufthavnsdriften har simpelthen været solgt for billigt til brugerne, hvilket ikke er forsvarligt i længden. Løbende reinvesteringer i anlæg og materiel er nødvendige for at Mittarfeqarfiit kan opretholde det sikkerhedsniveau som myndighederne foreskriver.

Hvis ikke der reinvesteres i Mittarfeqarfiits lufthavne, kan vi risikere, at Trafikstyrelsen lukker heliporte eller lufthavne. Dette fremgår også tydeligt af Forslag til Finanslov for 2020.

Naalakkersuisut har derfor med den nye afgiftsstruktur indledt en proces, hvor der skabes større sammenhæng mellem indtægter og udgifter.

Naalakkersuisut har således handlet med åbne øjne, med det formål at sikre luftfartsinfrastrukturen her i landet.

Herudover er Mittarfeqarfiits takster ikke blevet pristalsreguleret siden 2013.

Denne manglende pristalsregulering har, på trods af effektiviseringer, udhulet Mittarfeqarfiits forretning med ca. 25 mio. kr. i perioden 2013 til 2018, hvorfor det nu er kritisk nødvendigt at rette op.

Mittarfeqarfiit har et akut behov for at få tilført flere midler til selskabet. Det kan kun ske ved enten at hæve taksterne eller ved prioriteringer i forbindelse med behandling af finansloven – kort sagt står valget imellem, om alle skatteyderne skal betale for reinvesteringer eller om brugerne skal betale.

Naalakkersuisut har med den nye taktsstruktur valgt at det er brugerne der skal betale for at bruge heliporte og lufthavne. Finansiering af nye tiltag sker inden for egen ramme. Naalakkersuisut har ikke fundet, at der var midler til at hente fra eksempelvis havneområdet eller renovering af boliger.

Det er ikke populært at ændre på priser, men det er bydende nødvendigt at foretage reinvesteringer, for ikke at vores infrastruktur skal forfalde.

For yderligere information kontakt ministersekretær Anders Samuelsen på ansa@nanoq.gl.